Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 6/82
Ds. 618/81 (Po Śl II 16/81)
 
Sygnatury IPN
IPN Bi 5/9
IPN Bi 5/10
IPN BU 960/302
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1981
Data zakończenia sprawy
01-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Stefanowi Zalewskiemu, Janowi Mościckiemu oraz Zdzisławowi Łukasiukowi, oskarżonym z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Łukasiuk Zdzisław, ur.: 24-08-1954, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony wraz z Janem Mościckim o to, że "w dniu 17.12.1981 r. w Ciechanowcu w Zakładzie Produkcji Zabawek organizowali wśród załogi akcję protestacyjną polegająca na założeniu opasek z nadrukiem "Solidarność", która miała na celu zwolnienie z aresztu Stanisława Zalewskiego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrok z dn. 1.02.1982 r. Sąd odstąpił w stosunku do oskarżonego od stosowania trybu doraźnego i skazał Zdzisława Łukasiuka na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zasądził od oskarżonego opłatę sądową w wysokości 1000 zł i obciążył go kosztami postępowania w części go dotyczącej.
Mościcki Jan, ur.: 10-02-1959, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony wraz z Zdzisławem Łukasiukiem o to, że "w dniu 17.12.1981 r. w Ciechanowcu w Zakładzie Produkcji Zabawek organizowali wśród załogi akcję protestacyjną polegająca na założeniu opasek z nadrukiem "Solidarność", która miała na celu zwolnienie z aresztu Stanisława Zalewskiego".
Kwalifikacja
Art. 46 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrok z dn. 01.02.1982 r. Sąd w stosunku do Jana Mościckiego odstąpił od stosowania trybu doraźnego i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności. Zasądził od oskarżonego opłatę sądową w wysokości 1 800 zł i obciążył go kosztami postępowania w części go dotyczącej.
Zalewski Stanisław, ur.: 12-06-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"W dniu 17.12.1981 r. w Zakładzie Produkcji Zabawek w Ciechanowcu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń ulotek rozpowszechniał w ten sposób fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrok z dn. 01.02.1982 r. Sąd skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych na okres 3 lat, opłatę sądową w wysokości 4200 zł i obciążył oskarżonego kosztami postępowania w części go dotyczącej.

Sędziowie
Aliński Franciszek
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Łomża
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
rozprawa z dn. 1.02.1982 r.
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dn. 24.12.1981 r.
Kajewski Tomasz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 13.01.1982 r.
Król Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 13.01.1982 r.
Prytulak Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Łomża
Rola
Sędzia zawodowy
Skowron Bogusław (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 24.12.1981 r.
Staszałek Jan (kpt.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Łomża
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
rozprawa zdn. 01.02.1982 r.
Steckiewicz Jerzy (kpt.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dn. 13.01.1982 r.
Urbanowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 24.12.1981 r.

Prokuratorzy
Adam Premik (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Borzęcka Jadwiga
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Wysokie Mazowieckie
Uwagi
Autor postanowienia o przedstawieniu zarzutów
Fedorowicz Janusz
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Wysokie Mazowieckie
Uwagi
Autor postanowienie o wszczęściu sledztwa
Szawłowski Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa

 
 
.