Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pl. Śl. II 16/82
14961/III
Sygnatury IPN
 
IPN BU 761/30
IPN Po 04/3468

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-01-1982
Data zakończenia sprawy
12-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa prowadzona przeciwko Stanisławowi Zuberowi podejrzanemu o kolportaż ulotek w Poznaniu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Zuber Stanisław, ur.: 17-09-1931, imię ojca: Antoni
Zarzut
"(...) w dniu 16 stycznia 1982 r. w Poznaniu rozpowszechniał za pomocą ręcznie sporządzonych ulotek fałszywe wiadomości jakoby powódź celowo została wywołana przez WRON co mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz poniżał naczelne organy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej."
Kwalifikacja
Podejrzany o czyn z art. 270 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 48 ust. 2 i 4 Dekretu z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 12.06.1982 r. umorzyła śledztwo przeciwko Stanisławowi Zuberowi.

Sędziowie

Prokuratorzy
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 01.06.1982 r. o przedłużeniu czasu trwania śledztwa
Matecki Czesław (mjr)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Postanowienie z dnia 26.01.1982 r. o wszczęciu śledztwa; wniosek z dnia 03.03.1982 r. o ustanowieniu obrońcy; postanowienie z dnia 09.03.1982 r. o zasięgnieciu opinii biegłego; postanowienie o umorzeniu śledztwa z dnia 12.06.1982 r.
 
 
.