Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Ds. 517/81
Pl. Sl. II-7/82
Sygnatury IPN
 
IPN BU 761/28
IPN BU 761/28

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
07-01-1982
Data zakończenia sprawy
27-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
W dniu 8 stycznia 1982 r. przejęto śledztwo, wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Kościanie w sprawie kolportowania nielegalnych wydawnictw "Solidarność" w październiku 1981 r. na terenie Zakładów "Metalchem" w Kościanie. Postanowieniem z dnia 25 stycznia 1982 r. umorzono śledztwo z powodu niestwierdzenia popełnienia przestępstwa.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jerzy Jankowski, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Podejrzany o kolportaż nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Zakładów "Metalchem" w Kościanie.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Maciej Bauman, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Podejrzany o kolportaż nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Zakładów "Metalchem" w Kościanie.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Zbigniew Maj, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Podejrzany o kolportaż nielegalnych wydawnictw "Solidarności" na terenie Zakładów "Metalchem" w Kościanie.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok

Sędziowie

Prokuratorzy
Cabański Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Autor postanowienia o umorzeniu śledztwa z dnia 25.01.1982 r.
Imię i nazwisko Stopień Prokurat Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Uwagi
Autor postanowienia o przedłużeniu czasu trwania śledztwa z dnia 8.01.1982 r.
 
 
.