Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 164/93
Pn. Rew. 491/93
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1378/266
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
20-09-1993
Data zakończenia sprawy
25-10-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna wniesiona przez Rzecznika Praw Obywatelskich od postanowień Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dnia 29.07.1983 r. umarzających postępowanie wobec Franciszka Zecha i Mariusza Kopkowskiego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kopkowski Mariusz Robert, ur.: 17-04-1959, imię ojca: Jerzy
Zarzut
Rzecznik Praw Obywatelskich w rewizji nadzwyczajnej z dnia 20.09.1993 r. wniósł o uchylenie zaskarżonych postanowień oraz umorzenie postępowania w stosunku do oskarżonego na podstawie art. 11 pkt 1 k.p.k. wobec braku znamion przestępstwa w zarzucanym mu czynie.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 25.10.1993 r. zaskarżone postanowienia uchylił i postępowanie karne wobec Mariusza Kopkowskiego na mocy art. 11 pkt 1 k.p.k. umorzył. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Zech Franciszek, ur.: 19-05-1954, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Rzecznik Praw Obywatelskich w rewizji nadzwyczajnej z dnia 20.09.1993 r. wniósł o uchylenie zaskarżonych postanowień oraz umorzenie postępowania w stosunku do oskarżonego na podstawie art. 11 pkt 1 k.p.k. wobec braku znamion przestępstwa w zarzucanym mu czynie.
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy Izba Wojskowa postanowieniem z dnia 25.10.1993 r. zaskarżone postanowienia uchylił i postępowanie karne wobec Franciszka Zecha na mocy art. 11 pkt 1 k.p.k. umorzył. Kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Godyń Janusz (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matwijów Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Wójcicki Stanisław (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.