Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot.W-44/83
Pl. Śl. II-127/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 749/117
IPN BU 749/118
IPN BU 749/119
IPN BU 749/120
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
15-02-1983
Data zakończenia sprawy
18-04-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Leszkowi Katarzyńskiemu, Ferdynandowi Praliczowi, Henrykowi Majowi, Aleksandrze Zubowicz, Helenie Łukaszewiczowi, Elżbiecie Radek oskarżonymi o rozpowszechnianie ulotek zawierających w treści hasła propagandowe oraz emblematy rozwiązanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Katarzyński Leszek, ur.: 14-10-1950, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie stanu wojennego od czerwca do listopada 1982 r. na terenie Wałcza woj. pilskie, wykonywał czynności kierownicze w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym "Solidarność", który rozwiązano, w ten sposób, że przygotowywał i organizował akcje sporządzania i rozpowszechniania ulotek zawierających w treści hasła propagandowe oraz emblematy tegoż związku a nadto dysponował pieczątkami służącymi do produkcji tych ulotek."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 3 k.k.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r., Leszek Katarzyński został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.9181 r. o stanie wojennym i za to został skazany: - "na mocy art. 48 ust. 2 cyt. dekretu w zw. z art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 oraz art. 75 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 /dwóch/ lat i 40.000 zł /czterdzieści tysięcy złotych/ grzywny, - "na mocy art. 83 § 3 kk na poczet grzywny zaliczył temuż skazanemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 8 grudnia 1982 do dnia 17 marca 1983 r. w ilości 100 dni, przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł i uznając ją w całości za spłaconą, natomiast na mocy art. 83 § 1 kk pozostały okres tymczasowego aresztowania do dnia 18 kwietnia 1983 r. zaliczył na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności". - "na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych /z późniejszymi zmianami/ zasądził od tegoż skazanego na rzecz Skarbu Państwa 14.000 zł tytułem opłaty sądowej ". - na zasadzie art. 547 § 1 w zw. z art 553 kpk oskarżonego Katarzyńskiego obciążył w 1/6 kosztami postępowania w niniejszej sprawie.
Łukaszewicz Helena, ur.: 04-04-1929, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie stanu wojennego od czerwca do listopada 1982 r. w Wałczu, woj. pilskie, brała, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami udział w związku, którego istnienie oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że przechowywała pieczątki z hasłami propagandowymi i emblematami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz uczestniczyła w produkcji, przechowywaniu i przekazywaniu ulotek sporządzanych przy pomocy tych pieczątek."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r. Helena Łukasiewicz została uznana winną popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i za to została skazana: - na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat - na mocy art. 83 § 1 kk na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności zaliczył skazanej okres tymczasowego aresztowania od 8.12.1982 r. do 24.12.1982 r. - na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych wraz z późniejszymi zmianami zasądził od skazanej na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej 3.600 złotych. - na zasadzie art. 537 § 1 w zw. z art. 553 kpk, obciążył Helenę Łukaszewicz w 1/6 kosztami postępowania w sprawie.
Maj Henryk, ur.: 09-05-1938, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie stanu wojennego od stycznia do listopada 1982 r. w Wałczu woj. pilskie brał udział w związku, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych w ten sposób, że sporządził i przekazał Leszkowi Katarzyńskiemu i Ferdynandowi Praliczowi pieczątki - stemple z emblementami i propagandowymi hasłami rozwiązanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", przy pomocy których produkowano następnie ulotki".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art 278 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r. Henryk Maj został uniewinniony "od zarzutu popełnienia opisanego wyżej przestępstwa z art. 278 § 1 kk i na zasadzie art. 549 § 1 ust. 2 kpk kosztami postępowania w 1/6 części obciążył Skarb Państwa".
Pralicz Ferdynand, ur.: 24-04-1945, imię ojca: Ferdynand
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w okresie stanu wojennego do listopada 1982 r. w Wałczu woj. pilskie brał udział w związku, którego istnienie i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że wspólnie z innymi osobami produkował, przechowywał i rozpowszechniał ulotki zawierające w treści hasła propagandowe oraz emblematy rozwiązanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r. Ferdynand Pralicz został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.9181 r. o stanie wojennym i za to został skazany: - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 73 § 1 i 2, art. 74 § 1 oraz art. 75 § 1 kk na karę 1 /jednego/ roku i 2 /dwóch/ miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 /dwóch/ lat i 20.000 zł /dwadzieścia tysięcy/ złotych grzywny", - "na mocy art. 83 § 3 kk na poczet orzeczonej skazanemu Praliczowi grzywny zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 22. 11. 1982 r. do dnia 10. 01. 1983 r. w ilości 50 dni przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w wysokości 400 zł i uznając ją w całości za spłaconą, natomiast pozostały okres tymczasowego aresztowania do dnia 18. 04. 1983 r. na mocy art. 83 § 1 kk zaliczył na poczet wymierzonej kary pozbawienia wolności", - "na zasadzie art.1 i 2 ust. 1 pkt 4 i art. 3 ustawy z dnia 23. 06. 1973 r. o opłatach w sprawach karnych wraz z późniejszymi zmianami orzekł od tego skazanego na rzecz Skarbu Państwa 10.000 zł tytułem opłaty sądowej". - na zasadzie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk. obciążył oskarżonego w 1/6 kosztami postępowania w sprawie.
Radek Elżbieta, ur.: 13-12-1954, imię ojca: Mirosław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie stanu wojennego od września do listopada 1982 r. w Wałczu, woj. pilskie, brała udział w związku, którego istnienie oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że przechowywała pieczątki i przy ich pomocy wspólnie z Heleną Łukaszewicz i Aleksandrą Zubowicz, uczestniczyła w sporządzaniu ulotek zawierających emblematy i propagandowe hasła rozwiązanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r. Elżbieta Radek została uznana winną popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.9181 r. o stanie wojennym i za to została skazana: - "na mocy art. 48 ust. 2 cyt. dekretu w zw. z art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 kk na karę 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 /dwóch/ lat, - "na zasadzie art 1 i 2 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych wraz z późniejszymi zmianami zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty Sądowej od Elżbiety Radek 2.400 zł". - na zasadzie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk oskarżoną Elżbietę Radek obciążył 1/6 kosztami postępowania w niniejszej sprawie.
Zubowicz Aleksandra, ur.: 10-04-1947, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie stanu wojennego od czerwca do listopada 1982 r. w Wałczu, woj. pilskie, wspólnie i w porozumieniu z Leszkiem Katarzyńskim, Heleną Łukasiewicz, Ferdynandem Praliczem, Henrykiem Majem oraz Elżbietą Radek, brała udział w związku, którego istnienie oraz cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że uczestniczyła w przechowywaniu pieczątek oraz produkcji i rozpowszechnianiu ulotek z hasłami i emblematami rozwiązanego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art 278 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 18 IV 1983 r. Aleksandrę Zubowicz została uznana winną popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu z dnia 12.12.9181 r. o stanie wojennym i za to została skazana: - na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 73 § 1 i 2 i art. 74 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat. - na mocy art. 83 § 1 kk na poczet wymierzonych kar pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania od 22.11.1982 r. do 11.12.1982 r. - na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych wraz z późniejszymi zmianami zasądził na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty sądowej 3.600 złotych. - na zasadzie art. 547 § 1 w zw. z art 553 kpk oskarżoną Aleksandrę Zubowicz obciążył w 1/6 kosztami postępowania w niniejszej sprawie.

Sędziowie
Barełkowski Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 11 IV 1983 r.
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 19.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Katarzyńskiego oraz z dn. 31.03.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Henryka Maja.
Czech Karol (por.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 19.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Katarzyńskiego oraz z dn. 31.03.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Henryka Maja.
Franczyk Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 19.03.1983 r. o utrzymaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Katarzyńskiego oraz z dn. 31.03.1983 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztowania wobec Henryka Maja.
Horożański Mieczysław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 11 IV 1983 r. Z Dowództwa Wojsk Lotniczych.
Jaworski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 01.12.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec Aleksandry Zubowicz, Henryk Maj, Ferdynanda Pralicza.
Kaczmarek Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 01.12.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec Aleksandry Zubowicz, Henryk Maj, Ferdynanda Pralicza.
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 11 IV 1983 r.
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowień z dn. 01.12.1982 r. o utrzymaniu tymczasowego aresztu wobec Aleksandry Zubowicz, Henryk Maj, Ferdynanda Pralicza.

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Cabański Bolesław (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Ciszak Waldemar (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Matecki Czesław (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach - .
Uwagi
Uczestniczący w rozprawie głównej z dnia 11 IV 1983 r.
Suski Adam (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Zieliński Bolesław (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - .

 
 
.