Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 34/82
Pm.Śl. II 32/81
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9268
IPN Gd 253/9269
IPN Gd 253/9267
IPN Gd 253/9266
IPN Gd 267/6848
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-12-1981
Data zakończenia sprawy
30-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Wiesławowi Wika - Czarnowskiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Marianowi Podgórskiemu z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Rudolfowi Zającowi z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Eugeniuszowi Szymeckiemu z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Czesławowi Nowakowi z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Alinie Sopuszyńskiej z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk i w zw. z art. 280 § 1 kk, Ginterowi Albrechtowi z art. 46 ust. 1 i 4 w zw. z art. 46 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk w zw. z art. 280 § 1 kk, podejrzanym o kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" oraz organizację w dniach 14.12-19.12.1981 r. strajku w przedsiębiorstwie zmilitaryzowanym - Zarządzie Portu Gdańsk.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Albrecht Ginter, ur.: 30-11-1940, imię ojca: Feliks
Zarzut
"...będąc członkiem NSZZ "Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. w czasie wprowadzonego stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ "Solidarność" gdyż jako kierowca Komitetu Strajkowego zorganizowanego i kierowanego w Zarządzie Portu Gdańsk przez Stanisława Jarosza, w okresie trwania tam strajku w dniach od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. używał samochodu będącego mieniem Zarządu Portu Gdańsk w celu wykorzystania go dla przeprowadzenia akcji protestacyjnej w poszczególnych Rejonach i Wydziałach Zarządu Portu Gdańsk, a nadto w takim charakterze, czyli kierowcy Komitetu Strajkowego w dniu 14.12.1981 r. w celu rozpowszechniania przewoził matrycę ulotki, którą kopiowano i rozprowadzano w mieście i na terenie przedsiębiorstwa, wykonaną przez Alinę Sopuszyńską zaczynającą się od słów "Port Gdański gotowy na wszystko", a kończącą się słowami "Strajkujący portowcy Gdańska", podpisaną przez Stanisława Jarosza, w treści której nawołuje się do popełnienia przestępstwa".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 4 w zw. z art. 46 ust.3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 281 kk i w zw. z art 280 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 46 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Gintera Albrechta na karę 1 roku pozbawienia wolności i 3000 złotych grzywny, dodatkowo obciążył 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 2400 złotych.
Nowak Czesław, ur.: 11-01-1938, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...będąc członkiem NSZZ "Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, to jest członkiem związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie zaniechał udziału w działalności NSZZ "Solidarność" współuczestnicząc razem z Eugeniuszem Szymeckim w organizowaniu strajku trwającego w Zarządzie Portu Gdańsk w okresie od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. w Rejonie I i zachęcał strajkujących pracowników tego Rejonu do dalszego strajkowania w publicznych wystąpieniach w stołówce Rejonu I Zarządu Portu Gdańsk".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Czesława Nowaka na karę 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 4 lat, dodatkowo obciążył 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4200 złotych.
Podgórski Marian, ur.: 24-05-1947, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"...będąc członkiem NSZZ "Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ "Solidarność" w swoim przedsiębiorstwie, gdyż w dniu 15.12.1981 r. około godz. 9.15 działając wspólnie ze Stanisławem Jaroszem i sprowadzoną przez niego do budynku dyrekcji przedsiębiorstwa bojówką wyposażoną w trzonki od kilofów, wkroczył do gabinetu dyrektora naczelnego Zarządu Portu Gdańsk, domagając się niezamykania pomieszczeń Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" pod groźbą usunięcią z użyciem przemocy członków dyrekcji, a następnie domagał się od Zdzisława Dajewskiego wydania dwóch flag narodowych celem wywieszenia ich na budynku dyrekcji na znak trwającej akcji strajkowej w Zarządzie Portu Gdańsk i uczestniczył w bezprawnym przeszukaniu pomieszczeń zajmowanych przez tego pracownika w poszukiwaniu flag, które następnie Zdzisław Dajewski pod przymusem zastosowanym względem niego wydał i wywiesił na budynku dyrekcji".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. unniewinnił Mariana Podgórskiego od zarzutu popełnienia przestępstwa, zwolnił od opłaty sądowej, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Sopuszyńska Alina, ur.: 11-01-1938, imię ojca: Otton
Zarzut
"...będąc członkiem NSZZ "Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpiła od udziału w działalności NSZZ "Solidarność" w okresie trwania w Zarządzie Portu Gdańsk strajku w dniach od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. lecz między innymi w dniu 14.12.1981 r. z polecenia Stanisława Jarosza w celu rozpowszechniania wykonała na maszynie matrycą ulotki, a wykonany przez nią egzemplarz pisma był kopiowany i rozprowadzany w mieście i na terenie przedsiębiorstwa, a zaczynał się od słów "Port Gdański gotowy na wszystko" i kończył się słowami "strajkujący portowcy Gdańska", podpisany przez Stanisława Jarosza, w treści którego nawoływało się do popełnienia przestępstwa".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art 281 kk i w zw. z art 280 §1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 27 § 1 i art. 29 § 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne na okres 2 lat, ponadto obciążył opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 600 złotych oraz 1/7 kosztów postępowania w sprawie.
Szymecki Eugeniusz, ur.: 16-04-1948, imię ojca: Bernard
Zarzut
"...będąc przewodniczącym Komisji Rejonowej NSZZ "Solidarność" Rejonu I Zarządu Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie zaniechał udziału w działalności NSZZ "Solidarność", lecz wspólnie z Marianem Świtkiem organizował, a następnie kierował strajkiem pracowników Rejonu I Zarządu Portu Gdańsk w okresie od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r.".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Eugeniusza Szymeckiego na karę 5 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 4 lat, dodatkowo obciążył 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4200 złotych.
Wika - Czarnowski Wiesław, ur.: 05-07-1939, imię ojca: Rudolf
Zarzut
"...będąc członkiem Komisji Wydziałowej NSZZ "Solidarność" w Wydziale Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ "Solidarność" w swoim przedsiębiorstwie, gdyż w dniach od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r. działając wspólnie z Andrzejem Michałowskim i Kazimierzem Poławskim, najpierw organizował a następnie kierował strajkiem pracowników na holownikach Wydziału Usług Żeglugowych Zarządu Portu Gdańsk wchodząc w skład Komitetu Strajkowego w tym Wydziale".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, przy zastosowaniu art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Wiesława Wika - Czarnowskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 1 roku, dodatkowo obciążył 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4200 złotych.
Zając Rudolf, ur.: 22-07-1935, imię ojca: Władysław
Zarzut
"...będąc skarbnikiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego, którego działalność została zawieszona na terenie PRL z dniem 13.12.1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności NSZZ "Solidarność", gdyż w dniu 13.12.1981 r. około godz. 14.30 domagał się od Bronisława Gnizy wydania kluczy od pomieszczenia powielarni, po godz. 16.00 na prośbę Stanisława Jarosza załatwiał w stołówce Rejonu I wydanie obiadów dla przedstawicieli obradującego na terenie Zarządu Portu t.zw. Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego, oraz w okresie od 14.12.1981 r. do 19.12.1981 r., czyli podczas trwania strajku w Zarządzie Portu Gdańsk, reprezentował strajkujących pracowników jako działacz NSZZ "Solidarność" w pertraktacjach z Komisarzem Wojskowym Zarządu Portu Gdańsk i wykonywał funkcję łącznika pomiędzy strajkującymi pracownikami Rejonu I i Rejonu II Zarządu Portu Gdańsk, z którym konsultował przedsięwzięcia dotyczące akcji protestacyjnej organizujący i kierujący strajkiem pracowników w Rejonie I Eugeniusz Szymecki".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dnia 30.03.1982 r. na mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, przy zastosowaniu art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego skazał Rudolfa Zająca na karę 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 5 lat, dodatkowo obciążył 1/7 kosztów postępowania w sprawie oraz opłatą sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6000 złotych.

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 23.08.1982 r.
Bobiak Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Bulej Zdzisław (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Drapaluk Witold (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.10.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć popełnionego przestępstwa
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 21.04.1983 r.
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Grzybowski Andrzej (kmdr ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowień: z dnia 11.01.1983 r., 23.02.1983 r., 23.03.1983 r.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 14.09.1982 r.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 26.11.1982 r.
Przybielski Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Sałański Andrzej (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Waroński Jacek (kpt.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.10.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć popełnionego przestępstwa
Wilczewski Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Asesor
Uwagi
uczestniczący w wydaniu postanowienia z dnia 13.10.1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć popełnionego przestępstwa

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Chmielewski Edward (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Hankiewicz Konrad (kmdr ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Kurzępa Bolesław (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Leśniewski Zbigniew (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Ring Andrzej (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia

 
 
.