Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
UŁ. 119/83
 
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/9268
IPN Gd 253/9269
 
 

Typ sprawy
Data rozpoczęcia sprawy
28-01-1983
Data zakończenia sprawy
19-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Wniosek Zakładowej Organizacji Stronnictwa Demokratycznego przy Zarządzie Portu Gdańsk z dnia 14.01.1983 r. o ułaskawienie Wiesława Wiki - Czarnowskiego adresowany do Rady Państwa PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Wika - Czarnowski Wiesław, ur.: 05-07-1939, imię ojca: Rudolf
Wyrok
Rada Państwa PRL uchwałą nr PU-1111-44-83 z dnia 20.04.1983 r. skorzystała z prawa łaski wobec Wiesława Wiki - Czarnowskiego warunkowo zwalniając go z odbywania reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem trzyletniego okresu próby.

Sędziowie
Bagiński Lucjan (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Dziubiński Stefan (kmdr)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Hankiewicz Konrad (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
 
 
.