Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 253/82, So.W. 391/82
Pg.Śl. II-114/82
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 97/1009
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-04-1982
Data zakończenia sprawy
09-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Pawłowi Zacharskiemu, Andrzejowi Wójcikowi, Zbigniewowi Bączalskiemu, oskarżonym o działalność w tzw. Komitecie Obrony Społecznej i rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bączalski Zbigniew, ur.: 30-05-1963, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 24 kwietnia 1982 r. w Oświęcimiu działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie tzw. Komitetu Obrony Społecznej mającego na celu przestępstwo, rozpowszechniali fałszywe wiadomości mogące wywołać rozruchy lub niepokój publiczny, poprzez rozrzucanie z samochodu ulotek na terenie miasta".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Pismo z dnia 9 sierpnia 1982 r. Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie informujące, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 1982 r. /II K. 253/82/ Zbigniew Bączalski został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178 § 2 kk. i art. 237 kk wz. z art. 10 § 2 kk i skazany na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz 50.000 zł grzywny, orzeczono przepadek samochodu osobowego marki "Fiat-126p". [w aktach sprawy brak wyroku i składu sędziowskiego].
Wójcik Andrzej, ur.: 25-11-1963, imię ojca: Ignacy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 24 kwietnia 1982 r. w Oświęcimiu działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie tzw. Komitetu Obrony Społecznej mającego na celu przestępstwo, rozpowszechniali fałszywe wiadomości mogące wywołać rozruchy lub niepokój publiczny, poprzez rozrzucanie z samochodu ulotek na terenie miasta".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Pismo z dnia 9 sierpnia 1982 r. Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie informujące, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 1982 r. /II K. 253/82/ Andrzej Wójcik został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178 § 2 kk. i art. 237 kk wz. z art. 10 § 2 kk i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz 30.000 zł grzywny, orzeczono przepadek samochodu osobowego marki "Fiat-126p". [w aktach sprawy brak wyroku i składu sędziowskiego].
Zacharski Paweł, ur.: 05-01-1964, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 24 kwietnia 1982 r. w Oświęcimiu działając wspólnie i w porozumieniu, jako członkowie tzw. Komitetu Obrony Społecznej mającego na celu przestępstwo, rozpowszechniali fałszywe wiadomości mogące wywołać rozruchy lub niepokój publiczny, poprzez rozrzucanie z samochodu ulotek na terenie miasta".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Pismo z dnia 9 sierpnia 1982 r. Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie informujące, że wyrokiem Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 6 sierpnia 1982 r. /II K. 253/82/ Paweł Zacharski został uznany za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178 § 2 kk. i art. 237 kk wz. z art. 10 § 2 kk i skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 4 lat oraz 30.000 zł grzywny, orzeczono przepadek samochodu osobowego marki "Fiat-126p". [w aktach sprawy brak wyroku i składu sędziowskiego]

Sędziowie
Żębroń A.
Sąd
Sąd Rejonowy - Oświęcim
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Prezes Sądu Rejonowego

Prokuratorzy
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
danych brak
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
brak pieczątki imiennej pod aktem oskarżenia
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.