Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II. K. 324/83
Pg. śl. -1/83
 
Sygnatury IPN
IPN Sz 385/167
IPN Sz 265/18
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-01-1983
Data zakończenia sprawy
24-06-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
W miesiącach październik - listopad 1982 r. przechowywali i rozpowszechniali wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Lener Sławomir, ur.: 18-09-1955, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "od pierwszej dekady października 1982 r. do 5 listopada 1982 r. w Szczecinie oraz w Unieściu k/Koszalina na terenie miejscowej JW 3691 w celu rozpowszechniania w tym również i za granicę przechowywał pismo "list Mariana Jurczyka" zawierający fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL ...".
Kwalifikacja
Czyn z art. 273 § 2 w zw. z art. 271 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 24.06.1983 r. uniewinniony.
Zaręba Jerzy, ur.: 01-04-1951, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu grudniu 1982 r. w Unieściu k/Koszalina na terenie macierzystej jednostki wojskowej 3691 w celu rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL sporządził pismo ręczne o brzmieniu "Zima 82/83 Wojskowy Obóz Internowanych"..."
Kwalifikacja
Czyn z art. 273 § 2 w zw. z art. 271 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 24.06.1983 r. uniewinniony.

Sędziowie
Budnik J.
Sąd
Sąd Rejonowy - Koszalin
Rola
Ławnik
Chmielewski Remigiusz (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z 7.02.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Sławomira Lenera dot. zastosowania tymczasowego aresztowania.
Czernikiewicz Roman (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z 14.03.1983 r. przekazujące sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koszalinie.
Litwiński Kazimierz (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z 7.02.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Sławomira Lenera dot. zastosowania tymczasowego aresztowania.
Płóciennik W. (płk)
Sąd
Sąd Rejonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Rychlicki Bogdan (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z 7.02.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Sławomira Lenera dot. zastosowania tymczasowego aresztowania.
Sklenarska M. (kpt.)
Sąd
Sąd Rejonowy - Koszalin
Rola
Ławnik
Szerszenowicz Bogdan (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z 14.03.1983 r. przekazujące sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Koszalinie.
Woszko M. (kpt.)
Sąd
Sąd Rejonowy - Koszalin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z 30.03.1983 r. w sprawie uchylenia tymczasowego aresztowania Sławomira Lenera.

Prokuratorzy
Bełza Zdzisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie o wszczęciu śledztwa z 03.01.1983 r.
Elegańczyk Włodzimierz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie z 3.02.1983 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie aresztu tymczasowego wobec Sławomira Lenera.
Guziński B.
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Tyka Tadeusz (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Koszalin
Uwagi
Postanowienie o przedstawieniu zarzutów z 25.01.1983 r.
 
 
.