Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
VI K 509/83
II DS 22/83
 
Sygnatury IPN
IPN Łd 104/106
IPN Łd 426/8
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
29-04-1983
Data zakończenia sprawy
10-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Ryszardowi Skrzypczykowi oskarżonemu o sporządzenia w celu rozpowszechniania broszury pt.: "13 grudnia roku pamiętnego".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skrzypczyk Ryszard, ur.: 05-11-1936, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że w marcu 1983 r. w Łodzi, na terenie Akademii Medycznej i Młodzieżowego Domu Kultury sporządził drukiem w celu rozpowszechniania 55 egz. broszury "13 grudnia roku pamiętnego" będącej zbiorem wierszy "zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić szkodę interesom PRL".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 poz. 154)
Skazany
NIE
Wyrok
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 2 ustawy z 21.07.1983 r. o amnestii sąd postanowił umorzyć postępowanie karne i obciążyć Skarb Państwa jego kosztami. Podejrzany przebywał w areszcie tymczasowym od dnia 30 kwietnia 1983 roku do dnia 26 maja 1983 roku.

Sędziowie
Huziuk A.
Sąd
Sąd Rejonowy VI Wydział Karny - Łódź
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Derdzikowski A.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Łódź

 
 
.