Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 59/82
Pg.Śl. II-4/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/364
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
06-01-1982
Data zakończenia sprawy
27-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Zbigniewowi Sajewiczowi, s. Emila skazanemu wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Katowicach w dniu 27 stycznia 1982 r. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym za rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o warunkach przetrzymywania osób internowanych

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sajewicz Zbigniew, ur.: 29-07-1947, imię ojca: Emil
Zarzut
"w okresie od dnia 14 grudnia 1981 r. do dnia 4 stycznia 1982 r. w Zabrzu będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w tamtejszych Zakładach Urządzeń Komputerowych "Mera-Elzab" wbrew postanowieniom dekretu o stanie wojennym, zawieszającym działalność związków zawodowych, nie odstąpił od działalności związkowej w ten sposób, że prowadził działalność związkową, polegającą na rozpowszechnianiu wśród współpracowników fałszywych wiadomości o przetrzymywaniu osób internowanych na stadionach sportowych oraz szykanowaniu ich przez służby porządkowe poprzez przetrzymywanie w samej bieliźnie i polewaniu wodą, które ze względu na ich treść wywołać mogły niepokój publiczny"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na mocy art. 48 ust. 2 dekretu o stanie wojennym przy zastosowaniu art. 73 § 1, 74 § 1, 75 § 1 kk na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat oraz 5.000 złotych grzywny "na poczet orzeczonej kary grzywny [Sąd] zalicza okres tymczasowego aresztowania od dnia 4 stycznia 1982 r. do dnia zwolnienia z aresztu śledczego, przyjmując jeden dzień tymczasowego aresztowania za równoważny 100 zł grzywny, natomiast na zasadzie art. 37 § 1 kk orzeka na wypadek nieuiszczenia pozostałej części grzywny zastępczą karę pozbawienia wolności, przyjmując ten sam zamiennik jak wyżej"

Sędziowie
Godyń Janusz (mjr)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Kulka Aleksy (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Michniewski Marek (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Żuradzki Marian (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Garnizonowa - Wrocław

 
 
.