Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SgW 5/83
Pg. Śl. II 327/82
14646/III
Sygnatury IPN
IPN Sz 502/6/1
IPN Sz 502/6/2
IPN Sz 502/6/3
IPN Sz 502/6/4
IPN Sz 372/238
IPN Sz 0013/357

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-08-1982
Data zakończenia sprawy
17-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Ryszardowi Wolskiemu, Leokadii Staniszewskiej, Józefowi Wasilewskiemu, Zdzisławowi Pollowi, Edwardowi Solarewiczowi i Marii Masacz, oskarżonym o "sporządzanie przy użyciu druku nielegalnych wydawnictw, ulotek oraz ich kolportaż."

Podejrzani / Oskarżeni
 
Masacz Maria, ur.: 20-06-1946, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżona o to, że "w okresie od maja do 18 sierpnia 1982 r. w Szczecinie w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów sporządziła, a następnie rozpowszechniła za pomocą druku nielegalne wydawnictwa o nazwie "Solidarność - Feniks" i "Ster - Głos Stoczni Podziemnych", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 w zw. z art. 48 ust. 3 i 2 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (z zawieszeniem wykonania kary na okres 5 lat). Sąd zasądził od skazanej grzywnę w wysokości 30 tys. oraz opłatę w wysokości 9000 złotych na rzecz Skarbu Państwa. Zaliczył oskarżonej na poczet grzywny okres tymczasowego aresztowania od 18 sierpnia 1982 r. do 27 września 1982 r., przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie 500 złotych. Sąd obciążył oskarżoną 1/6 całości kosztów postępowania karnego.
Poll Zdzisław Jan, ur.: 03-02-1948, imię ojca: Jan
Zarzut
"W okresie od maja do 18 sierpnia 1982 r. w Szczecinie wspólnie i w porozumieniu z Marią Masacz i innymi osobami w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów sporządzał za pomocą druku i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o nazwie "Ster - Głos Stoczni Podziemnych" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności, początek odbywania kary liczy się od 27 sierpnia 1982 r. Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził opłatę w wysokości 6000 złotych oraz 1/6 całości kosztów postępowania karnego."
Solarewicz Edward, ur.: 21-06-1951, imię ojca: Tomasz
Zarzut
"W okresie od lipca do 18 sierpnia 1982 r. w Szczecinie wspólnie i w porozumieniu z Marią Masacz i innymi osobami w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów sporządzał za pomocą druku nielegalne wydawnictwa o nazwie "Ster - Głos Stoczni Podziemnych", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności (początek odbywania kary liczony od 19 sierpnia 1982 r.). Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził opłatę w wysokości 3600 złotych oraz 1/6 całości kosztów postępowania karnego.
Staniszewska Leokadia, ur.: 10-06-1933, imię ojca: Andrzej
Zarzut
"W okresie od maja do 18 sierpnia 1982 r. w Szczecinie sporządzała przy użyciu druku, przenosiła i przewoziła w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniała nielegalne wydawnictwa o nazwie "Ster - Głos Stoczni Podziemnych", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności, początek odbywania kary liczy się od 20 sierpnia 1982 r. Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził opłatę w wysokości 3600 złotych oraz 1/6 całości kosztów postępowania karnego.
Wasilewski Józef, ur.: 01-01-1944, imię ojca: Lucjan
Zarzut
"W czasie obowiązywania stanu wojennego od lutego do 28 października 1982 r. sporządzał wspólnie z innymi osobami, gromadził i przenosił w celu rozpowszechniania ulotki o treści mogącej wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, między innymi w dniu 29.04.1982 r. dostarczył takie ulotki Bogdanowi Trzupkowi, aby ten wniósł je na teren Stoczni im. A. Warskiego w Szczecinie, gdzie miały być rozpowszechnione."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, początek odbywania kary liczy się od 28 października 1982 r. Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził opłatę w wysokości 6000 złotych oraz 1/6 całości kosztów postępowania karnego.
Wolski Ryszard, ur.: 06-07-1950, imię ojca: Wacław
Zarzut
"W okresie od maja do 18 sierpnia 1982 r. w Szczecinie w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów sporządzał za pomocą druku, a następnie rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa o nazwie "Solidarność - Feniks" i "Ster - Głos Stoczni Podziemnych", zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, początek odbywania kary liczy się od 19 sierpnia 1982 r. Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził opłatę w wysokości 6000 złotych oraz 1/6 całości kosztów postępowania karnego.

Sędziowie
Dziuba Jerzy (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Asesor
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 25.01.1983 r. o zawieszeniu postępowania karnego oraz z dnia 01.02.1983 r. dotyczącego uchylenia aresztu tymczasowego
Jatczak Stanisław (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Ławnik
Niemesz Tadeusz (ppłk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Pawlak Janusz (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 24.01.1983 r., dotyczącego uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu tymczasowego) oraz z dnia 17.02.1983 r. o podjęciu zwieszonego postępowania karnego
Stankiewicz Zenon (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 17.02.1983 r. o podjęciu zawieszonego postępowania karnego
Surwiłło Janusz (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczył w wydaniu postanowień z dnia 24.01.1983 r., 01.02.1983 r., 03.02.1983 r., dotyczących uchylenia środka zapobiegawczego (aresztu tymczasowego) oraz 25.01.1983 r. (zawieszenie postępowania karnego)
Więch Zygmunt (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Szczecin
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Andrzejewski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Bukatko Jacek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Dzieszkowski Marian (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Uwagi
autor postanowienia z dnia 25.02.1982 r. w sprawie wszczęcia śledztwa przeciwko Józefowi Wasilewskiemu
Jezierkowski Ryszard (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Kowalczyk Wojciech (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Krawiec Jerzy (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin

 
 
.