Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 6/81
Pg. Śl. II 3/81 (Lublin)
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 94/153
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1981
Data zakończenia sprawy
15-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Wiesławowi Lipcowi, Krzysztofowi Michałkiewiczowi, Sławomirowi Smykowi i Bożennie Kudelskiej z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Oskarżeni o redagowanie na terenie WSK w Świdniku Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Kudelska Bożenna Elżbieta, ur.: 31-05-1954, imię ojca: Adam
Zarzut
W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. na terenie WSK w Świdniku, będąc członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wbrew obowiązującym - w okresie stanu wojennego - przepisom kontynuowali działalność związkową, w ten sposób, że jako członkowie zespołu redakcyjnego Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w zamiarze osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywołania rozruchów i niepokoju społecznego działając wspólnie wraz z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzali biuletyny zawierające fałszywe wiadomości, wzywające żołnierzy Wojska Polskiego do niesubordynacji jak też zawierające wezwanie do strajku powszechnego.
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Orzeczono grzywnę w wysokości 10 000 zł. Zasądzono kwotę 3800 zł. tytułem opłaty sądowej.
Lipiec Wiesław Zdzisław, ur.: 17-10-1953, imię ojca: Aleksander
Zarzut
W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. na terenie WSK w Świdniku, będąc członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wbrew obowiązującym - w okresie stanu wojennego - przepisom kontynuowali działalność związkową, w ten sposób, że jako członkowie zespołu redakcyjnego Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w zamiarze osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywołania rozruchów i niepokoju społecznego działając wspólnie wraz z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzali biuletyny zawierające fałszywe wiadomości, wzywające żołnierzy Wojska Polskiego do niesubordynacji jak też zawierające wezwanie do strajku powszechnego.
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzono 3000 zł. tytułem opłaty sądowej.
Michałkiewicz Krzysztof Stefan, ur.: 26-09-1953, imię ojca: Stefan
Zarzut
W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. na terenie WSK w Świdniku, będąc członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wbrew obowiązującym - w okresie stanu wojennego - przepisom kontynuowali działalność związkową, w ten sposób, że jako członkowie zespołu redakcyjnego Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w zamiarze osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywołania rozruchów i niepokoju społecznego działając wspólnie wraz z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzali biuletyny zawierające fałszywe wiadomości, wzywające żołnierzy Wojska Polskiego do niesubordynacji jak też zawierające wezwanie do strajku powszechnego.
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zasądzono 3000 zł. tytułem opłaty sądowej.
Smyk Sławomir Waldemar, ur.: 17-12-1950, imię ojca: Andrzej
Zarzut
W okresie od 13 do 15 grudnia 1981 r. na terenie WSK w Świdniku, będąc członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, wbrew obowiązującym - w okresie stanu wojennego - przepisom kontynuowali działalność związkową, w ten sposób, że jako członkowie zespołu redakcyjnego Biuletynu Strajkowego Regionalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo Wschodniego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w zamiarze osłabienia gotowości obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz wywołania rozruchów i niepokoju społecznego działając wspólnie wraz z innymi osobami w celu rozpowszechniania sporządzali biuletyny zawierające fałszywe wiadomości, wzywające żołnierzy Wojska Polskiego do niesubordynacji jak też zawierające wezwanie do strajku powszechnego.
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 i 2 w zb. z art. 46 ust. 1 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności i 1800 zł. tytułem opłaty sądowej.

Sędziowie
Ciechański Roman (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Marczak Wojciech (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Ogrodnik Krzysztof (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Piętal Leopold (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Uwagi
Podprokurator

 
 
.