Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.278/82
Pg.Śl.II-196/82
RSD. 131/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/137
IPN By 51/138
IPN Sz 372/210
IPN Sz 0013/335

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
03-03-1982
Data zakończenia sprawy
09-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Edwardowi Seredyńskiemu, Stanisławowi Płońskiemu, Czesławowi Borukowi, Władysławowi Seńkowi, Markowi Szafrańskiemu podejrzanym o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe informacje, tj. o czyn z art. 48 ust 1 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Boruk Czesław, ur.: 19-10-1943, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w okresie miesiąca marca 1982 r. sporządzał i następnie rozpowszechniał w m. Dobrzany i Szczecinie, w celu osłabienia gotowości obronnej PRL ulotki o treści mogącej gotowość tę osłabić."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy postanowił sprawę oskarżonego przekazać do Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Płoński Stanisław, ur.: 16-05-1956, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w okresie stycznia i lutego 1982 r. wspólnie i w porozumieniu z Edwardem Seredyńskim w m. Dobrzany sporządzał i następnie rozpowszechniał w celu osłabienia gotowości obronnej PRL ulotki o treści mogącej gotowość tę osłabić."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3.000 zł., zwrot 1/4 kosztów postępowania sądowego.
Seńko Władysław, ur.: 15-07-1951, imię ojca: Paulin
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w miesiącu styczniu 1982 r. w m. Dobrzany sporządził w celu rozpowszechniania wzór ulotki o treści mogącej osłabić gotowość obronną PRL."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w tym samym miejscu i czasie poprzez dostarczenie wzoru ulotki Stanisławowi Płońskiemu i Edwardowi Seredyńskiemu ułatwił wymienionym popełnienie czynu polegającego na rozpowszechnianiu w celu osłabienia gotowości obronnej PRL wiadomości mogących gotowość tę osłabić."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 18 § 2 w zw. z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinniony od zarzucanych mu czynów.
Seredyński Edward, ur.: 24-01-1960, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w okresie stycznia i lutego 1982 r. wspólnie i w porozumieniu ze Stanisławem Płońskim w m. Dobrzany sporządzał i następnie rozpowszechniał w celu osłabienia gotowości obronnej PRL ulotki o treści mogącej gotowość tę osłabić."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3.000 zł. oraz zwrot 1/4 kosztów postępowania sądowego.
Szafrański Marek, ur.: 09-05-1958, imię ojca: Eugeniusz
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w miesiącu styczniu i lutym 1982 r. w m. Dobrzany rozpowszechniał w celu osłabienia gotowości obronnej PRL ulotki o treści mogącej gotowość tę osłabić."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1.800 zł., zwrot 1/4 kosztów postępowania sądowego.

Sędziowie
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Michalczyk Alfred (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Surwiłło Janusz (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie o trybie doraźnym

Prokuratorzy
Andrzejewski Marek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Bukatko Jacek (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Iłowski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Jezierkowski Ryszard (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Kowalczyk Wojciech (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin
Krawiec Jerzy (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Szczecin

 
 
.