Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 561/82
Pg. Śl. II 131/82
7652/III
Sygnatury IPN
IPN Rz 287/122
IPN Rz 052/713

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-05-1982
Data zakończenia sprawy
27-08-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Widuchowskiemu i Januszowi Stecowi z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Oskarżeni o nieodstąpienie od udziału w działalności związkowej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stec Janusz, ur.: 01-01-1941, imię ojca: Konstanty
Zarzut
Oskarżony o to, że "w Kolbuszowej woj. rzeszowskiego będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została zawieszona od 13 grudnia 1981 r. do 18 maja 1982 r. nie odstąpił od udziału w działalności związkowej."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 134/
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie 27.08.1982 r. uniewinnił Janusza Steca.
Widuchowski Andrzej, ur.: 07-09-1949, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że "w Kolbuszowej woj. rzeszowskiego będąc członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", którego działalność została zawieszona w okresie od 13 grudnia 1981 r. do dnia 18 maja 1982 r. nie odstąpił od udziału w działalności związkowej".
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 46 ust. 1 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 134/
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie 27.08.1982 r. skazał Andrzeja Widuchowskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, wymierzył grzywnę w kwocie 30.000 złotych (na zasadzie art. 83 § 3 kk zaliczono na poczet orzeczonej kary grzywny okres tymczasowego aresztowania i tym samym karę grzywny uznano za wykonaną), zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 9.000 złotych i obciążył połową kosztów postępowania.

Sędziowie
Babiarz Stefan (por.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Zięba Jan (kpt.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Krzysztof Pękalski (por.)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Radzik Stanisław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
 
 
.