Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
S-lot. W. 26/83
Pl. Śl. II 99/82
14999/III
Sygnatury IPN
IPN BU 749/91
IPN BU 749/92
IPN BU 749/93
IPN BU 749/94
IPN BU 749/95
IPN BU 749/96
IPN BU 749/97
IPN BU 749/98
IPN BU 749/99
IPN BU 749/100
IPN BU 749/101
IPN BU 749/102
IPN BU 749/103
IPN BU 749/104
IPN BU 749/105
IPN BU 749/106
IPN BU 749/107
IPN BU 749/108
IPN BU 749/109
IPN BU 749/110
IPN BU 749/111
IPN BU 749/112
IPN BU 749/113
IPN Po 04/3496/1
IPN Po 04/3496/2
IPN Po 04/3496/3
IPN Po 04/3496/4
IPN Po 04/3496/5
IPN Po 04/3496/6
IPN Po 04/3496/7
IPN Po 04/3496/8
IPN Po 04/3496/9
IPN Po 04/3496/10
IPN Po 04/3496/11
IPN Po 04/3496/12
IPN Po 04/3496/13
IPN Po 04/3496/14
IPN Po 04/3496/15

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-07-1982
Data zakończenia sprawy
09-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Wojciechowi Skorupskiemu, Mirosławowi Szychcie, Jackowi Maruniewiczowi, Mirosławowi Kruszyńskiemu, Jerzemu Korolewiczowi, Barbarze Fabiańskiej, Lechowi Maziakowskiemu, Romanowi Trawińskiemu, Tomaszowi Kamasie, Grzegorzowi Kędzierskiemu, Hannie Konador, Zofii Sobczak, Wojciechowi Waligórskiemu, Tomaszowi Jaryszowi, Ryszardowi Żukowskiemu, Stanisławowi Dobrzyńskiemu, Przemysławowi Kosickiemu, Krzysztofowi Kasprowiczowi, Piotrowi Sobierajewiczowi, Romanowi Rutkowskiemu, Krystianowi Marciniakowi, Januszowi Tomczykowi, Krzysztofowi Skowerze, Pawłowi Bugajnemu, Leszkowi Mikołajczykowi, Mikołajowi Kotlarkowi i Piotrowi Nentwigowi oskarżonym o przynależność do związku opartego na nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej, i że w ramach działalności w tym związku kierowali grupami osób zajmującymi się drukiem i kolportażem pism zawierających fałszywe wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce. Częściowo umorzono śledztwo względem Małgorzaty Żak, Jana Goławskiego, Sławomira Sienkiewicza, Tomasza Mietlińskiego, Andrzeja Dylewskiego, Michała Słomczyńskiego, Jacka Cymbrykiewicza, Mariusza Grańskiego, Marka Łuźniaka, Andrzeja Lipskiego, Romana Łaźnego, Ewy Wiśniewskiej, Wiesławy Job i Danuty Wojciechowskiej, natomiast sprawa przeciwko Tomaszowi Cieślikowi i Mariuszowi Bekkerowi została wyłączona ze śledztwa i przekazana do odrębnego prowadzenia.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bekker Marian, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność do nielegalnego związku oraz kolportaż pisma "Bibuła".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 lutego 1983 r. zdecydowała o wyłączeniu ze śledztwa sprawy oskarżonego do odrębnego prowadzenia.
Bugajny Paweł, ur.: 26-01-1963, imię ojca: Krzysztof
Zarzut
Oskarżony o to, że od lutego do września 1982 r. w Poznaniu razem z Przemysławem Kosickim i Krystianem Marciniakiem redagował i kolportował pismo "Vox Populi" "zawierające fałszywe wiadomości dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce [...]", a ponadto dostarczał potrzebne rzeczy do druku pisma "Bibuła".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie wobec oskarżonego przyjmując, iż zarzucane mu przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. Koszty w sprawie w wysokości 8/19 poniósł Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk oraz na mocy art. 200 kpk sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym zezwolił pozostawić w sprawie po jednym egzemplarzu pism i ulotek.
Cieślik Tomasz, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność do nielegalnego związku, kolportaż pisma "Bibuła".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 lutego 1983 r. zdecydowała o wyłączeniu ze śledztwa sprawy oskarżonego do odrębnego prowadzenia.
Cymbrykiewicz Jacek, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Dobrzyński Stanisław, ur.: 21-01-1959, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami sporządził nielegalne pismo "Bibuła", "zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. art. 270§1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 2 lat tytułem próby. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 w zw. z § 4 kk tego artykułu zobowiązano oskarżonego do wykonania prac społecznych (20 godzin) w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami zasądzono od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go 1/19 kosztów postępowania w sprawie.
Dylewski Andrzej, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Fabiańska Barbara, ur.: 12-10-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżona o to, że od 13 grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami należała do Akademickiego Ruchu Oporu i uczestniczyła w opracowaniu statutu związku i wyborze kierownictwa oraz kolporterów, z ramienia redakcji odpowiadała za kontakty z nielegalnymi drukarniami na terenie Poznania, a na polecenie kierownictwa organizacji przekazywała z kasy organizacji pieniądze na zakup materiałów potrzebnych do druku nielegalnych pism "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce [...]".
Kwalifikacja
art. 276§1 k.k. w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 282 k.k. i w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonej przyjmując, iż zarzucane jej przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa, kosztami w wysokości 8/19 obciążył Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk. Na mocy art. 200 kpk nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym nakazał zachować w aktach sprawy po jednym egzemplarzu ulotek bądź pism.
Goławski Jan, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Groński Mariusz, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Jarysz Tomasz, ur.: 04-09-1962, imię ojca: Dobiesław
Zarzut
Oskarżony o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Sobierajowiczem i Krzysztofem Kasprowiczem, sporządzali za pomocą druku pisma "Poznański Tygodnik Wojenny", oraz szereg ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce oraz znieważające Naczelne Organy PRL [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonemu przyjmując, iż zarzucane mu przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. Na podstawie art. 549 § pkt 2 kpk koszty postępowania w wysokości 8/19 poniósł Skarb Państwa. Na mocy art 200 kpk sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym zezwolił zachować po jednym egzemplarzu wydawnictw bądź pism.
Job Wiesława, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżona o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonej "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Kamasa Tomasz, ur.: 28-01-1961, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Sobierajowiczem i Krzysztofem Kasprowiczem, sporządzali za pomocą druku pisma "Poznański Tygodnik Wojenny", oraz szereg ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce oraz znieważające Naczelne Organy PRL [...]", a ponadto oskarżony udostępnił swoje mieszkanie, w którym drukowano nielegalne pisma.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 4 września 1982 r. do dnia 2 kwietnia 1983 r. przyjmując, że oskarżony odbył ją w całości. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego 2 400 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na podstawie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Kasprowicz Krzysztof, ur.: 18-12-1962, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że od grudnia 1981 r. do sierpnia 1982 r. w Poznaniu należał do Akademickiego Ruchu Oporu i w ramach jego działalności, wraz z innymi, drukował i kolportował pismo "Poznański Tygodnik Wojenny", "Gryps", "Obserwator Wielkopolski", "Wiersze Wojenne", "Solidarność Mazowsza", "Druk", "Bis" i szereg innych ulotek. Ponadto przekazał Przemysławowi Kosickiemu maszynę do pisania marki "Krika", 60 kalek woskowych, 30 ryz papieru przeznaczonych do drukowania pisma "Vox Populi" oraz razem z Piotrem Sobierajowiczem i Zofią Sobczak wyniósł z pomieszczeń NZS Politechniki Poznańskiej maszynę do pisania, papier maszynowy, kalki woskowe, ramki, wałki i farbę drukarską.
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem warunkowym kary na okres 3 lat tytułem próby oraz nałożył na niego obowiązek wykonania 20 godzin prac społecznych w okresie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, a ponadto oddał oskarżonego pod dozór kuratora. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami zasądził od skazanego opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na podstawie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Kędzierski Grzegorz, ur.: 01-06-1961, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "działając wspólnie i w porozumieniu z Piotrem Sobierajowiczem i Krzysztofem Kasprowiczem, sporządzali za pomocą druku pisma "Poznański Tygodnik Wojenny", oraz szereg ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce oraz znieważające Naczelne Organy PRL [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 2 lat tytułem próby oraz zobowiązał go do wykonania 20 godzin prac społecznych w okresie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 września 1982 r. do dnia 2 kwietnia 1983 r. na podstawie art. 83 § 1 kk. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na podstawie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Konador Hanna, ur.: 01-04-1950, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżona o to, że w okresie od lutego do lipca 1982 r. w Poznaniu i w Warszawie "rozpowszechniała nielegalne pisma [...] zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]" i przewoziła z Poznania do Warszawy egzemplarze pism "Bibuła", "Obserwator Wielkopolski", "Poznański Tygodnik Wojenny" dostarczone jej wcześniej przez Romana Trawińskiego i Ryszarda Żukowskiego, a następnie przekazywała Romanowi Trawińskiemu i Ryszardowi Żukowskiemu do rozpowszechniania pisma "Solidarność Mazowsze", "Druki", "Przegląd" i "Wiersze Wojenne".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżoną na 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na okres 2 lat tytułem próby i na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył oskarżonej na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 2 września 1982 r. do dnia 5 stycznia 1983 r. Zasądził od oskarżonej 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył ją 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Korolewicz Jerzy, ur.: 27-03-1959, imię ojca: Aleksander
Zarzut
Oskarżony o to, że od 13 grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu należał wraz z innymi osobami do Akademickiego Ruchu Oporu i uczestniczył w "co najmniej pięciu zebraniach tego związku, na których podejmowano decyzje organizacyjne dotyczące druku i kolportażu nielegalnych pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce oraz znieważających Naczelne Organy PRL i nawołujące do nieposłuszeństwa władzy, a ponadto na jego polecenie wypłacano z kasy organizacji pieniądze przeznaczone na prowadzenie przestępczej działalności [...]".
Kwalifikacja
art. 276§1 k.k. w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 282 k.k. i w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26§1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonemu przyjmując, iż zarzucane mu przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa, kosztami w wysokości 8/19 obciążył Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk. Na mocy art. 200 kpk nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym nakazał zachować w aktach sprawy po jednym egzemplarzu ulotek bądź pism.
Kosicki Przemysław, ur.: 22-05-1962, imię ojca: Zenon
Zarzut
Oskarżony o to, że od lutego do września 1982 r. wspólnie z Pawłem Bugajanym i Krystianem Marciniakiem redagował pismo "Vox Populi" "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy" oraz kolportował pisma "Obserwator Wielkopolski", "Wiersze Wojenne", "Przegląd", a ponadto dostarczał Romanowi Trawińskiemu potrzebne rzeczy do druku pisma "Bibuła".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat tytułem próby oraz zobowiązał go do wykonania 20 godzin prac społecznych w okresie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, oraz ponadto oddał oskarżonego pod dozór kuratora w okresie próby. Zaliczył oskarżonemu okres tymczasowego aresztowania od dnia 3 września 1982 r. do dnia 5 stycznia 1983 r. na podstawie art. 83 § 1 kk. Na mocy art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na podstawie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Kotlarek Mikołaj, ur.: 08-01-1962, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od lutego do sierpnia 1982 r. drukował, współredagował i kolportował nielegalne pismo "Bibuła", które w swojej treści zawierało fałszywe wiadomości "mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]" oraz przechowywał sprzęt drukarski i udostępniał swoje mieszkanie do druku pisma i ulotek.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności oraz zawiesił wykonanie orzeczonej kary na okres 2 lat tytułem próby, a ponadto zobowiązał oskarżonego do wykonania 20 godzin prac społecznych w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Na podstawie art. 83 § 1 kk sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 8 września 1982 r. do dnia 5 stycznia 1983 r. Zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Kruszyński Mirosław, ur.: 23-04-1960, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że od grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu należał do Akademickiego Ruchu Oporu, gdzie sprawował funkcję skarbnika i uczestniczył w organizowaniu i kolportażu nielegalnych pism jak: "Bibuła", "Poznański Tygodnik Wojenny", "Vox Populi", "Gryps", "CDN", "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a dotyczące aktualnej sytuacji w Polsce oraz znieważające Naczelne Organy PRL i nawołujące do nieposłuszeństwa władzy [...]".
Kwalifikacja
art. 276§1 k.k. w zb. z art. 270§1 kk w zb. z art. 282 k.k. i w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego z art. 273 § 1 w zw. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 278 § 1 kk. i art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności. Na mocy art. 83 § 1 kk na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 8 września 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami sąd zasądził od oskarżonego 3 600 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa oraz na podstawie art. 547§1 w zw. z art. 553 kpk obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie.
Lipski Andrzej, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Łaźny Roman, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Łuźniak Marek, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Magas Jerzy, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność do nielegalnego związku, kolportaż pisma "Bibuła".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 22 lutego 1983 r. zdecydowała o wyłączeniu ze śledztwa sprawy oskarżonego do odrębnego prowadzenia.
Marciniak Krystian, ur.: 30-10-1961, imię ojca: Adolf
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do września 1982 r. należał do Akademickiego Ruchu Oporu, gdzie pełnił funkcję łącznika, a ponadto na polecenie Wojciecha Skorupskiego kolportował odpłatnie wydawnictwo-kalendarzyki NZS na rok 1982, a uzyskane w ten sposób pieniądze przekazał Wojciechowi Skorupskiemu na dalszą działalność. Organizował grupę kolporterów oraz odebrał na polecenie Skorupskiego od nieznanego mężczyzny papier i kalki woskowe potrzebne Krzysztofowi Kasprowiczowi do druku "Poznańskiego Tygodnika Wojennego", oraz współredagował teksty do pisma "Vox Populi".
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie wobec oskarżonego przyjmując, iż zarzucane mu przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. Koszty w sprawie w wysokości 8/19 poniósł Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk oraz na mocy art. 200 kpk sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym zezwolił pozostawić w sprawie po jednym egzemplarzu pism i ulotek.
Maruniewicz Jacek, ur.: 11-06-1957, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony, o to, że od 13 grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu kierował działalnością związku o nazwie Akademicki Ruch Oporu opartego na nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej i kierował grupą osób zajmującą się drukiem i kolportażem pism zawierających fałszywe wiadomości.
Kwalifikacja
art. 276§3 kk. w zb. z art. 270§1 kk. i 282 kk. oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na mocy art. 278 § 1 kk. w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 6 miesięcu pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 83 § 1 kk. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od dnia 21 października 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. przyjmując, że oskarżony odbył karę w całości. Sąd zasądził od oskarżonego na mocy art. 1, 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami 2 400 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Na zasadzie art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk obciążył go 1/19 kosztów postępowania.
Maziakowski Lech, ur.: 24-09-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od lutego do sierpnia 1982 r. należał do Akademickiego Ruchu Oporu, współredagował, drukował i kolportował pismo "Bibuła" "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]" oraz dostarczał farbę i papier do druku. Ponadto wspólnie z Krzysztofem Kasprowiczem uczestniczył jeden raz w drukowaniu numeru "Poznański Tygodnik Wojenny".
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 282 kk oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności i na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 6 września 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Mietliński Tomasz, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Mikołajczyk Leszek, ur.: 04-06-1961, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od lutego do sierpnia 1982 r. drukował i kolportował nielegalne pismo "Bibuła" oraz ulotki, które w swojej treści zawierały fałszywe wiadomości "mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności i na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 3 września 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Nentwig Piotr, ur.: 03-07-1958, imię ojca: Bogumił
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu, wraz z innym kolegami, drukował i kolportował pismo "Bibuła", które w swej treści zawierało "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny [...]", a ponadto w czerwcu 1982 r. w Poznaniu kolportował ulotki wzywające do nielegalnych manifestacji na Pl. Mickiewicza w rocznicę wydarzeń czerwcowych z 1956 r.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem warunkowym kary na okres 2 lat oraz zobowiązał skazanego do 20 godzin prac społecznych w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Rutkowski Roman, ur.: 18-11-1959, imię ojca: Antoni
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami sporządził nielegalne pismo "Bibuła", zawierające w swej treści "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270§1 k.k.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 2 lat tytułem próby oraz zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 9 grudnia 1982 r. do dnia 2 kwietnia 1983 r. Na mocy art. 75§2 pkt 4 w zw. z § 4 kk tego artykułu zobowiązano oskarżonego do wykonania prac społecznych (20 godzin) w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami zasądzono od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go 1/19 kosztów postępowania w sprawie.
Sienkiewicz Sławomir, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Skorupski Wojciech, ur.: 23-04-1958, imię ojca: Bernard
Zarzut
Oskarżony, o to, że od 13 grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu kierował działalnością związku o nazwie Akademicki Ruch Oporu opartego na nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej i kierował grupą osób zajmującą się drukiem i kolportażem pism zawierających fałszywe wiadomości.
Kwalifikacja
art. 276§3 kk. w zb. z art. 270§1 kk. i 282 kk. oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na mocy art. 278§1 kk. w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 83§1 kk. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od dnia 4 października 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Sąd zasądził od oskarżonego na mocy art. 1, 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami 3 600 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Na zasadzie art. 547§1 w zw. z art. 553 kpk obciążył go 1/19 kosztów postępowania.
Skowera Krzysztof, ur.: 26-09-1958, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, że od stycznia do września 1982 r. w Poznaniu wraz z innymi osobami sporządził pismo pt. "Bibuła" zawierające "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]" i dostarczał Romanowi Trawińskiemu materiały niezbędne do druku ww. pism oraz odbierał ww. pisma do dalszego kolportowania.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 2 lat tytułem próby oraz zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 23 września 1982 r. do dnia 2 kwietnia 1983 r. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 w zw. z § 4 kk tego artykułu zobowiązano oskarżonego do wykonania prac społecznych (20 godzin) w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami zasądzono od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go 1/19 kosztów postępowania w sprawie.
Słomczyński Michał, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżony o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonego "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Sobczak Zofia, ur.: 15-05-1960, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżona o to, że w okresie od stycznia do maja 1982 r. w Poznaniu wraz z innymi rozpowszechniała "Poznański Tygodnik Wojenny" oraz inne ulotki "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy [...]" i nawołujące do nielegalnych manifestacji. Ponadto przechowywała pisma w swoim pokoju Domu Studenckiego Politechniki Poznańskiej oraz wspólnie z Piotrem Sobierajowiczem i Krzysztofem Kasprowiczem zabrała z pomieszczenia NZS Politechniki Poznańskiej ramki, wałki, farbę drukarską, kalki woskowe, 10 ryz papieru i maszynę do pisania potrzebne do druku pisma.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk i w zb. z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie wobec oskarżonej przyjmując, iż zarzucane jej przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. Sąd uznał, że koszty w sprawie w wysokości 8/19 ponosi Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk. Na mocy art. 200 kpk sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym w aktach sprawy miał pozostać jeden egzemplarz każdej ulotki bądź pisma.
Sobierajewicz Piotr, ur.: 05-04-1961, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od grudnia 1981 r. do września 1982 r. należał do Akademickiego Ruchu Oporu i wraz z innymi osobami drukował i kolportował nielegalne pismo "Poznański Tygodnik Wojenny", i szereg innych ulotek oraz pism "zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Ponadto dostarczał Romanowi Trawińskiemu niezbędne środki do druku pisma "Bibuła" oraz razem z Zofią Sobczak i Krzysztofem Kasprowiczem wyniósł z pomieszczeń NZS Politechniki Poznańskiej maszynę do pisania, papier maszynowy, kalki woskowe, ramki, wałki, farbę drukarską.
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk i w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności i na podstawie art. 83 § 1 kk zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 9 września 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Zasądził od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Szychta Mirosław, ur.: 21-03-1957, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że od 13 grudnia 1981 r. do września 1982 r. w Poznaniu kierował działalnością związku o nazwie Akademicki Ruch Oporu opartego na nielegalnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Poznańskiej i kierował grupą osób zajmującą się drukiem i kolportażem pism zawierających fałszywe wiadomości.
Kwalifikacja
art. 276§3 kk. w zb. z art. 270§1 kk. i 282 kk. oraz w zb. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na mocy art. 278§1 kk. w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności. Na zasadzie art. 83§1 kk. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono mu okres tymczasowego aresztowania od dnia 13 września 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. przyjmując, że oskarżony odbył orzeczoną karę w całości. Sąd zasądził od oskarżonego na mocy art. 1, 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami 3 600 zł. tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa. Na zasadzie art. 547§1 w zw. z art. 553 kpk obciążył go 1/19 kosztów postępowania.
Tomczyk Janusz, ur.: 17-09-1961, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że od stycznia 1982 r. do sierpnia 1982 r. w Poznaniu był członkiem Akademickiego Ruchu Oporu i nawiązywał kontakty "z innymi nielegalnymi organizacjami" oraz opracowywał statut związku.
Kwalifikacja
art. 276§1 k.k.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. na podstawie art. 26 § 1 kk w zw. z art. 11 pkt 2 kpk umorzył postępowanie wobec oskarżonego przyjmując, iż zarzucane mu przestępstwo zawiera znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa. Na zasadzie art. 549 § 1 pkt 2 kpk Skarb Państwa poniósł koszty postępowania w wysokości 8/19. Sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa na mocy art. 200 kpk, przy czym w aktach sprawy zachował po jednym egzemplarzu ulotek lub pism.
Trawiński Roman, ur.: 22-11-1957, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony o to, że od lutego do 30 sierpnia 1982 r. w Poznaniu należał do Akademickiego Ruchu Oporu i w ramach tego związku organizował druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz znieważających organy PRL i nawołujących do nielegalnych manifestacji.
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 282 kk i w z. z art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Na mocy art. 83 § 1 kk sąd zaliczył oskarżonemu na poczet orzeczonej kary okres tymczasowego aresztowania od dnia 30 sierpnia 1982 r. do dnia 9 maja 1983 r. Sąd zasądził od oskarżonego 6 000 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami oraz obciążył go 1/19 kosztów postępowania w sprawie na mocy art. 547 § 1 w zw. z art. 553 kpk.
Waligórski Wojciech, ur.: 25-08-1960, imię ojca: Zenon
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu sporządził nielegalne wydawnictwo "CDN" "zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz znieważające Naczelne Organy PRL, a następnie przekazał do rozpowszechniania Mirosławowi Kruszyńskiemu, a ponadto przekazał Romanowi Trawińskiemu około 10 rys. papieru przeznaczonego do druku innych nielegalnych pism zawierających w/w wiadomości".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270§1 k.k.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. skazał oskarżonego na 1 rok pozbawienia wolności z zawieszeniem na okres 2 lat tytułem próby. Na mocy art. 75 § 2 pkt 4 w zw. z § 4 kk tego artykułu zobowiązano oskarżonego do wykonania prac społecznych (20 godzin) w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku. Na zasadzie art. 1 i 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych z późniejszymi zmianami zasądzono od oskarżonego 3 600 zł. opłaty na rzecz Skarbu Państwa i obciążono go 1/19 kosztów postępowania w sprawie.
Wiśniewska Ewa, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżona o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonej "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Wojciechowska Danuta, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżona o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu oraz druk i kolportaż nielegalnych pism.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonej "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Żak Małgorzata, ur.: - - , imię ojca:
Zarzut
Oskarżona o przynależność i działalność w Akademickim Ruchu Oporu.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 276 § 1 kk i art. 270 § 1 kk oraz z art. 282 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 1983 r. umorzyła postępowanie względem oskarżonej "z powodu niepopełnienia przestępstwa z uwagi na znikomy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu."
Żukowski Ryszard, ur.: 20-01-1959, imię ojca: Czesław
Zarzut
Oskarżony o to, że w okresie od stycznia do 12 maja 1982 r., wspólnie z Hanną Konador, rozpowszechniał w Poznaniu i w Warszawie nielegalne pisma "Obserwator Wielkopolski", "Solidarność Mazowsze", "Przegląd", druki "Wiersze wojenne", które zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy.
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zb. z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dnia 9 maja 1983 r. uniewinnił oskarżonego od popełnienia przypisanego mu przestępstwa. Koszty postępowania w sprawie w wysokości 8/19 poniósł Skarb Państwa na podstawie art. 549 § 1 pkt 2 kpk. Na podstawie art. 200 kpk sąd nakazał zniszczyć wszystkie nielegalne wydawnictwa, przy czym w aktach sprawy miał zostać jeden egzemplarz każdego z pism i ulotek.

Sędziowie
Bem Bogusław (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 8.09.1982 r. utrzymujące w mocy areszt tymczasowy względem Przemysława Kosickiego i Hanny Konador; postanowienie z dnia 18.01.1983 r. w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Skorupskiego; postanowienie z dnia 18.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 5.01.1983 r. w przedmiocie zastosowania wobec Jerzego Korolewicza i Barbary Fabiańskiej tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 7.02.1983 r. w sprawie nieuwzględnienia zażalenia Mirosława Szychty; postanowienie z dnia 4.03.1983 r. o nieuwzględnieniu uchylenia tymczasowego aresztowania Januszowi Tomczykowi; postanowienie z dnia 26.10.1983 r. o wydaniu Romanowi Rutkowskiemu, Jerzemu Korolewiczowi, Mirosławowi Kruszyńskiemu zatrzymanych przedmiotów; postanowienie z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej na wydanie dowodów rzeczowych i przekazanie odwołania do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
Błażejowicz Henryk (ppłk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Ławnik
Czech Karol (por.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 27.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w przedmiocie zastosowania wobec Jacka Maruniewicza tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu przedmiotów Barbarze Fabiańskiej i zniszczeniu dowodów rzeczowych; postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu taśmy magnetofonowej Mikołajowi Kotlarkowi
Czech Karol (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca, postanowienie z dnia 8.09.1982 r. utrzymujące w mocy areszt tymczasowy względem Przemysława Kosickiego i Hanny Konador; postanowienie z dnia 13.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Tomasza Kamasy; sprawozdawca, postanowienie z dnia 14.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 5.01.1983 r. w przedmiocie zastosowania wobec Jerzego Korolewicza, Romana Rutkowskiego i Tomasza Kamasy tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 18.01.1983 r. w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Skorupskiego; postanowienie z dnia 7.02.1983 r. w sprawie nieuwzględnienia zażalenia Mirosława Szychty
Franczyk Antoni (ppłk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 17.02.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Mirosława Szychty; zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej; wyrok z dnia 9.05.1983 r.; sprawozdawca, postanowienie z dnia 16.05.1983 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania względem Piotra Sobierajowicza; postanowienie z dnia 20.05.1983 r. w sprawie warunkowego zwolnienia Piotra Sobierajowicza; postanowienie z dnia 06.06.1983 r. w sprawie warunkowego zwolnienia Mirosława Kruszyńskiego, Lecha Maziakowskiego; postanowienie z dnia 25.06.1983 r. w sprawie warunkowego zwolnienia Wojciecha Skorupskiego; protokół zniszczenia dowodów rzeczowych z dnia 5.10.1983 r.; sprawozdawca, postanowienie z dnia 26.10.1983 r. o wydaniu Romanowi Rutkowskiemu, Jerzemu Korolewiczowi, Mirosławowi Kruszyńskiemu zatrzymanych przedmiotów; sprawozdawca, postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu przedmiotów Barbarze Fabiańskiej i zniszczeniu dowodów rzeczowych; postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu taśmy magnetofonowej Mikołajowi Kotlarkowi; sprawozdawca, postanowienie z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej na wydanie dowodów rzeczowych i przekazanie odwołania do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
Jaworski Tadeusz (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 9.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Trawińskiego i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego; sprawozdawca, postanowienie z dnia 14.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w przedmiocie zastosowania wobec Jerzego Korolewicza, Romana Rutkowskiego i Tomasza Kamasy tymczasowego aresztowania, sprawozdawca, postanowienie z dnia 18.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 5.01.1983 r. w przedmiocie zastosowania wobec Jerzego Korolewicza tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 17.02.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Mirosława Szychty
Juszczak Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 15.02.1983 r. w sprawie zażalenia Mirosława Szychty
Kacperski Tomasz (ppłk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 26.01.1984 r. uchylające postanowienie Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca; postanowienie z dnia 9.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Trawińskiego i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego; sprawozdawca, postanowienie z dnia 18.01.1983 r. w sprawie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec Wojciecha Skorupskiego; postanowienie z dnia 18.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 5.01.1983 r. w przedmiocie zastosowania wobec Barbary Fabiańskiej tymczasowego aresztowania; sprawozdawca, postanowienie z dnia 31.01.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Jerzego Tomczyka i zastosowanie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 7.02.1983 r. w sprawie nieuwzględnienia zażalenia Mirosława Szychty
Kmieciak Henryk (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 26.01.1984 r. uchylające postanowienie Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej
Łuczak Jerzy (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Ławnik
Uwagi
zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej; wyrok z dnia 9.05.1983 r.
Maciak Wiesław (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
sprawozdawca, postanowienie z dnia 15.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Rutkowskiego i utrzymanie w mocy wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 14.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 5.01.1983 r. w przedmiocie zastosowania wobec Romana Rutkowskiego, Jerzego Korolewicza i Tomasza Kamasy tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 27.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w przedmiocie zastosowania wobec Jacka Maruniewicza tymczasowego aresztowania; sprawozdawca, postanowienie z dnia 17.02.1983 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Mirosława Szychty; postanowienie z dnia 16.05.1983 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania względem Piotra Sobierajowicza
Maciak Wiesław (mjr)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 26.10.1983 r. o wydaniu Romanowi Rutkowskiemu, Jerzemu Korolewiczowi, Mirosławowi Kruszyńskiemu zatrzymanych przedmiotów; postanowienie z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej na wydanie dowodów rzeczowych i przekazanie odwołania do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego
Maciejko Jan (płk)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 8.09.1982 r. utrzymujące w mocy areszt tymczasowy względem Przemysława Kosickiego i Hanny Konador; postanowienie z dnia 9.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Trawińskiego i utrzymaniu w mocy tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego; postanowienie z dnia 13.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Tomasza Kamasy; postanowienie z dnia 15.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Rutkowskiego i utrzymanie w mocy wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 27.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w przedmiocie zastosowania wobec Jacka Maruniewicza tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 31.01.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Jerzego Tomczyka i zastosowanie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 16.05.1983 r. o nieuwzględnieniu wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania względem Piotra Sobierajowicza; postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu przedmiotów Barbarze Fabiańskiej i zniszczeniu dowodów rzeczowych; postanowienie z dnia 17.11.1983 r. o niewydaniu taśmy magnetofonowej Mikołajowi Kotlarkowi
Medyk Józef (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sędzia sądu wojskowego-delegowany, sprawozdawca, postanowienie z dnia 15.02.1983 r. w sprawie zażalenia Mirosława Szychty
Wacławik Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca, postanowienie z dnia 13.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Tomasza Kamasy; sprawozdawca, postanowienie z dnia 15.12.1982 r. o nieuwzględnieniu zażalenia Romana Rutkowskiego i utrzymanie w mocy wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania; postanowienie z dnia 18.01.1983 r. utrzymujące w mocy postanowienie Prokuratury Wojsk Lotniczych w Poznaniu w przedmiocie zastosowania wobec Jerzego Korolewicza i Barbary Fabiańskiej tymczasowego aresztowania, postanowienie z dnia 31.01.1983 r. nieuwzględniające zażalenia Jerzego Tomczyka i zastosowanie wobec oskarżonego tymczasowego aresztowania
Wawrzyniak Tadeusz (kpt.)
Sąd
Sąd Wojsk Lotniczych - Poznań
Rola
Ławnik
Uwagi
ławnik zapasowy z WSOS Kwat. w Poznaniu, zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej; wyrok z dnia 9.05.1983 r.
Wojtczak Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
postanowienie z dnia 15.02.1983 r. w sprawie zażalenia Mirosława Szychty
Zawiłowski Edward (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
postanowienie z dnia 26.01.1984 r. uchylające postanowienie Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z dnia 7.12.1983 r. w sprawie zażalenia Barbary Fabiańskiej

Prokuratorzy
Antecki Stefan (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Ciszak Waldemar (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jankowski Krzysztof (por.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Jatczak Jacek (kpt.)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Kliś Bolesław (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Kołpacki Bolesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań
Makowski Wojciech (ppłk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Matecki Czesław (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Parulski Krzysztof (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Szpilski Jerzy (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Wierzbicki Stanisław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Wojsk Lotniczych - Poznań

 
 
.