Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 108/82
III Dsn. 25/82/Wr VI
2 Ds. 25/82
Sygnatury IPN
IPN Wr 23/363/7
IPN Wr 33/203

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-04-1982
Data zakończenia sprawy
03-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Wandzie Szuszkiewicz, c. Józefa, Jerzemu Lesławowi Szuszkiewicz, s. Franciszka, Andrzejowi Walnemu, s. Stanisława, Sabinie Gandeckiej, c. Stanisława, Zbigniewowi Marianowi Gandeckiemu, s. Jana, Agnieszce Sidorskiej, c. Dionizego, Annie Monice Bujwid, c. Wincentego, Kazimierzowi Olbińskiemu, s. Jana oskarżonym o działalność w NSZZ "Solidarność", wydawanie i powielanie pisma "Solidarność Dolnośląska" i utrzymywanie kontaktów z ukrywającym się członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego Józefem Piniorem.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bujwid Anna Monika, ur.: 06-08-1956, imię ojca: Wincenty
Zarzut
Jako członek zawieszonego NSZZ "Solidarność" kontynuowała działalność związkową, w udostępnionym jej mieszkaniu zorganizowała wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska", utrzymywała kontakty z ukrywającym się, a poszukiwanym listem gończym, członkiem Regionalnego Komitetu Strajkowego Józefem Piniorem, od którego otrzymała 35.000 zł. z przeznaczeniem na nielegalne wydawnictwo związkowe
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych
Gandecka Sabina, ur.: 08-12-1943, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Jako członek NSZZ "Solidarność" prowadziła działalność związkową mimo zawieszenia Związku, nawiązywała i ułatwiała nawiązywanie kontaktów między członkami NSZZ "Solidarność" a innymi, ukrywającymi się, członkami władz związkowych, udzieliła pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej ściganemu listem gończym członkowi Regionalnego Komitetu Strajkowego - Józefowi Piniorowi
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 252 § 1 kk w związku z art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych
Gandecki Zbigniew Marian, ur.: 10-09-1936, imię ojca: Jan
Zarzut
Jako członek NSZZ "Solidarność" prowadził działalność w nim mimo zwieszenia Związku, nawiązywał i ułatwiał kontakty między etatowymi pracownikami NSZZ "Solidarność" a innymi członkami władz związkowych, prowadzącymi działalność konspiracyjną
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych.
Olbiński Kazimierz, ur.: 27-02-1950, imię ojca: Jan
Zarzut
"w okresie od marca do 17 kwietnia 1982 r. we Wrocławiu, nie będąc członkiem NSZZ "Solidarność" udzielił pomocy Andrzejowi Walnemu, Jerzemu Szuszkiewiczowi, Wandzie Szuszkiewicz, Sabinie Gandeckiej, Zbigniewowi Gandeckiemu, Józefowi Łaszkiewiczowi, Agnieszce Sidorskiej i Annie Bujwid, członkom tegoż związku, kontynuującym konspiracyjną działalność w ten sposób, że wspólnie z nimi powielał nielegalnie pismo "Solidarność Dolnośląska"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych.
Sidorska Agnieszka, ur.: 30-11-1956, imię ojca: Dionizy
Zarzut
Jako członek NSZZ "Solidarność" kontynuowała działalność związkową mimo zawieszenia działności Związku, w udostępnionym jej mieszkaniu zorganizowano wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska", utrzymywała kontakty z ukrywającymi się członkami władz związkowych NSZZ "Solidarność" oraz przyjęła od ukrywającego się Józefa Piniora 35.000 zł z przeznaczeniem na nielegalne wydawnictwo związkowe
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych
Szuszkiewicz Wanda, ur.: 22-05-1944, imię ojca: Józef
Zarzut
Jako członek Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" kontynuowała działalność związkową zawieszonego Związku, organizowała - przez sporządzanie matryc - wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska", nawiązywała i ułatwiała kontakty pomiedzy etatowymi pracownikami NSZZ "Solidarność" a innymi członkami władz związkowych prowadzącymi działalność związkową
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych
Szuszkiewicz Jerzy, ur.: 28-09-1949, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Jako członek NSZZ "Solidarność" prowadził działalność w nim mimo zwieszenia Związku, zorganizował - przez sporządzanie matryc - wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska", nawiązywał i ułatwiał kontakty między etatowymi pracownikami NSZZ "Solidarność" a innymi członkami władz związkowych, prowadzącymi działalność konspiracyjną
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych.
Walny Andrzej, ur.: 16-12-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Jako członek NSZZ "Solidarność" prowadził działalność w nim mimo zwieszenia Związku, zorganizował - przez powielanie matryc - wydawanie pisma związkowego "Solidarność Dolnośląska"
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 1 ust. 1 pkt. 5 i art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowania szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz 3 lata pozbawienia praw publicznych

Sędziowie
Bojanowska Kamila
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Klauziński Kazimierz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Mizio Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kubiński Wojciech
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Wrocław
 
 
.