Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
VII Nk. 90/82
Pg Śl II 280/82
III-9215 [RSD 50/82]
Sygnatury IPN
IPN Ka 029/622

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
24-08-1982
Data zakończenia sprawy
12-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
W okresie od grudnia 1981 r. do lipca 1982 r. działała w Katowicach nielegalna organizacja skupiająca uczniów szkół średnich pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu". Postępowanie w tej sprawie prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Gliwicach. Do odrębnego śledztwa wyłączono sprawę tych członków w/w organizacji, którzy nie ukończyli 17 lat - wyrok w ich sprawie wydał Sąd Rejonowy w Katowicach - Wydział VII dla Nieletnich. Wyrokiem z dn. 12. 10. 1982 r. oddał on czwórkę oskarżonych pod nadzór kuratora sądowego, obciążył ich rodziców kosztami postępowania sądowego oraz nakazał wpłatę po 1.000 zł jako zwrot kosztów obrony z urzędu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Górny Marek, ur.: 26-03-1966, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "Od końca stycznia do początku czerwca 1982 r. w Katowicach należał do nielegalnej organizacji pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu", mającej na celu drukowanie i kolportaż ulotek, rozpowszechniających fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Marek Górny został oddany pod nadzór kuratora sądowego, pokrycie przez rodziców skazanego kosztów postępowania sądowego oraz 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu.
Łukowiak Leszek, ur.: 28-10-1966, imię ojca: Zygfryd
Zarzut
Oskarżony o to, że: "Od końca stycznia do początku czerwca 1982 r. w Katowicach należał do nielegalnej organizacji pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu", mającej na celu drukowanie i kolportaż ulotek, rozpowszechniających fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Leszek Łukowiak został oddany pod nadzór kuratora sądowego, pokrycie przez rodziców skazanego kosztów postępowania sądowego oraz 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu.
Materla Izabela, ur.: 16-12-1965, imię ojca: Teofil
Zarzut
Oskarżona o to, że: "Od końca stycznia do początku czerwca 1982 r. w Katowicach należała do nielegalnej organizacji pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu", mającej na celu drukowanie i kolportaż ulotek, rozpowszechniających fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Izabela Materla została oddana pod nadzór kuratora sądowego, pokrycie przez rodziców skazanej kosztów postępowania sądowego oraz 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu.
Sikociński Wojciech, ur.: 31-03-1966, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że: "Od końca stycznia do początku czerwca 1982 r. w Katowicach należał do nielegalnej organizacji pod nazwą "Młodzieżowy Ruch Oporu", mającej na celu drukowanie i kolportaż ulotek, rozpowszechniających fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny."
Kwalifikacja
art. 276 § 1 kk w zw. z art. 48 pkt 2, 3 i 4 dekretu o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Wojciech Sikociński został oddany pod nadzór kuratora sądowego, pokrycie przez rodziców skazanego kosztów postępowania sądowego oraz 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów obrony z urzędu.

Sędziowie
Birecki S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Katowice
Rola
Ławnik
Pawłowska B.
Sąd
Sąd Rejonowy - Katowice
Rola
Ławnik
Skorupkowa Zofia
Sąd
Sąd Rejonowy - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Juraszczyk Krystian (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Gliwice
Potocki -
Prokuratura
brak informacji w aktach -
 
 
.