Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 94/82
Pg.Śl. II 23/82
91/III, RSD. 1/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/57
IPN By 51/58
IPN Łd PF68/91

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-01-1982
Data zakończenia sprawy
26-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Teresie Turskiej i Janowi Sikowi podejrzanym o sporządzanie i rozpowszechnianie w Piotrkowie Trybunalskim ulotek "zawierających fałszywe informacje", tj. o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sik Jan Stanisław, ur.: 29-04-1952, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w styczniu 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim sporządził, a następnie rozpowszechniał i przekazał do rozpowszechniania na terenie swego zakładu pracy - Spółdzielni Inwalidów "Telesin", mogące wywołać niepokój publiczny ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat wydarzeń w kraju w czasie obowiązywania stanu wojennego oraz poczynań władz PRL, jak również nawołujące do stawiania władzy oporu i nierzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych".
Kwalifikacja
Czyn z art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Łodzi, wyrokiem z dnia 26 lutego 1982 r. skazał Jana Sikę na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 20.000 zł, opłatę na rzecz skarbu Państwa w kwocie 5.800 zł. Tymczasowo aresztowany 26 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 28 stycznia 1982 r. Zwolniony z zakładu karnego 26 lutego 1982 r.
Turska Teresa, ur.: 09-05-1948, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że "w styczniu 1982 r. w Piotrkowie Trybunalskim sporządziła, a następnie rozpowszechniała na terenie swego zakładu pracy - Spółdzielni Inwalidów "Telesin" mogące wywołać niepokój publiczny ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat wydarzeń w kraju w czasie trwania stanu wojennego oraz poczynań władz PRL, jak również nawołujące do stawiania władzy biernego oporu i nierzetelnego wykonywania obowiązków pracowniczych".
Kwalifikacja
Czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, na sesji wyjazdowej w Łodzi, wyrokiem z dnia 26 lutego 1982 r. skazał Teresę Turską na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, grzywnę w wysokości 10.000 zł., opłatę na rzecz skarbu Państwa w kwocie 3.800 zł. Tymczasowo aresztowana 23 stycznia 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi z dnia 25 stycznia 1982 r. Zwolniona z zakładu karnego 26 lutego 1982 r.

Sędziowie
Lisiecki Czesław (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 lutego 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 lutego 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 26 lutego 1982 r.
Ritmann Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Wyrok z dnia 26 lutego 1982 r.
Rotkiewicz Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 lutego 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 26 lutego 1982 r.

Prokuratorzy
Biniek Henryk (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 25 stycznia 1982 r. o wszczęciu śledztwa w trybie doraźnym. Postanowienie z dnia 25 stycznia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Teresie Turskiej. Postanowienie z dnia 28 stycznia 1982 r. o przedstawieniu zarzutów Janowi Sikowi.
Gluba Roman (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 9 lutego 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Huziuk Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 lutego 1982 r. w przedmiocie prowadzenia sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Krzysztofiak Jerzy (por.)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz

 
 
.