Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SgW 142/82
Pg. Śl. II 324/82
97/III
Sygnatury IPN
IPN Rz 292/90
IPN Rz 287/240
IPN Rz 071/60

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-11-1982
Data zakończenia sprawy
07-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Stępniowi z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Podejrzany o sporządzenie w celu rozpowszechniania w październiku 1982 r. podczas internowania w Nowym Łupkowie, pisma zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stępień Jerzy, ur.: 07-09-1946, imię ojca: Marian
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie miesiąca października 1982 r. przebywając w Nowym Łupkowie, woj. krośnieńskiego, sporządził w celu rozpowszechnienia pismo Do członków NSZZ 'Solidarność', które w swoim fragmencie: 'Kierująca krajem ekipa nie zmierza do przezwyciężenia kryzysu politycznego i gospodarczego, do poprawy losu Polaków - jedynym jej celem jest utrzymanie władzy dla samej władzy, a środkiem do tego - dalszy podział społeczeństwa, głębsze jego zniewolenie', zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany 7.01.1983 r. przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Rzeszowie na karę grzywny w wysokości 15 tys. zł, zaliczając na poczet grzywny okres tymczasowego aresztowania od dnia 11.12.1982 r. do dnia 5.01.1983 r. licząc jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 500 zł oraz opłatę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 3 tys. zł i opłatę kosztów postępowania.

Sędziowie
Kuchno Krzysztof (st. kpr.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów
Rola
Ławnik
Michałowski Ryszard (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Posiedzenie Sądu Warszawskiego Okr. Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie 21.12.1982 r., zakończone postanowieniem o odstąpieniu od stosowania postępowania doraźnego.
Rewer Stanisław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Posiedzenie Sądu Warszawskiego Okr. Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie 21.12.1982 r., zakończone postanowieniem o odstąpieniu od stosowania postępowania doraźnego.
Świszcz Roman (st. szer.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów
Rola
Ławnik
Tadla Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Posiedzenie Sądu Warszawskiego Okr. Wojskowego w Warszawie na sesji wyjazdowej w Rzeszowie 21.12.1982 r., zakończone postanowieniem o odstąpieniu od stosowania postępowania doraźnego.
Wanat Ryszard (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Rzeszów
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Balcerak Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Górecki Lutysław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Handzel Henryk (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Podstawski Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów

 
 
.