Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K. 1090/82
1 Ds. 1966/82, 1 Ds. 1705/82
RSD. 13/82
Sygnatury IPN
IPN By 104/76/1/1
IPN By 104/76/1/2
IPN By 104/76/1/3
IPN By 104/76/2

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
27-08-1982
Data zakończenia sprawy
24-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Marianowi Klimasowi, Janowi Sobczakowi, Alicji Więczkowskiej, Wiesławowi Cybulskiemu oraz Teresie Sławińskiej oskarżonym o działalność w zawieszonym NSZZ "Solidarność" oraz kolportaż ulotek, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Cybulski Wiesław, ur.: 20-03-1942, imię ojca: Władysław
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od 30 lipca 1982 r. do 26 sierpnia 1982 r. jako członek związku NSZZ "Solidarność" we Włocławku, którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpił od udziału w działalności związku działając w nim poprzez przygotowanie ulotek, udział w zebraniach oraz organizowanie mającej się odbyć w dniu 31 sierpnia 1982 r. akcji protestacyjnej na terenie m. Włocławka".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 10.08.1983 r. Sąd Rejonowy we Włocławku postanowił: "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. nr 39 poz. 177/, postanawia postępowanie karne w stosunku do Wiesława Cybulskiego (...) umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii orzeka przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych." Tymczasowo aresztowany od 28 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 30 sierpnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 1982 r. uchylono tymczasowy areszt zastosowany w stosunku do ww.
Klimas Marian, ur.: 19-09-1954, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony " o to, że: w okresie od 30 lipca 1982 r. do 26 sierpnia 1982 r. jako członek związku NSZZ "Solidarność" we Włocławku, którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpił od udziału w działalności związku działając w nim poprzez przygotowanie ulotek, udział w zebraniach oraz organizowanie mającej się odbyć w dniu 31 sierpnia 1982 r. akcji protestacyjnej na terenie m. Włocławka".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U.nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 10.08.1983 r. Sąd Rejonowy we Włocławku postanowił: "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. nr 39 poz. 177/, postanawia postępowanie karne w stosunku do Mariana Klimasa (...) umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii orzeka przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych." Tymczasowo aresztowany od 28 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 30 sierpnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 1982 r. uchylono tymczasowy areszt zastosowany w stosunku do ww.
Sławińska Teresa, ur.: 11-09-1953, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona " o to, że: w okresie od 30 lipca 1982 r. do 26 sierpnia 1982 r. jako członek związku NSZZ "Solidarność" we Włocławku, którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpiła od udziału w działalności związku działając w nim poprzez przygotowanie ulotek, udział w zebraniach oraz organizowanie mającej się odbyć w dniu 31 sierpnia 1982 r. akcji protestacyjnej na terenie m. Włocławka".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu Rady Państwa z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 10.08.1983 r. Sąd Rejonowy we Włocławku postanowił: "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. nr 39 poz. 177/, postanawia postępowanie karne w stosunku do Teresy Sławińskiej (...) umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii orzeka: przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych." Tymczasowo aresztowana od 29 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 30 sierpnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 1982 r. uchylono tymczasowy areszt zastosowany w stosunku do ww.
Sobczak Jan, ur.: 15-12-1947, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony "o to, że: w okresie od 1 sierpnia 1982 r. do 16 sierpnia 1982 r. we Włocławku jako członek "związku NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpił od udziału w działalności związku działając w nim poprzez produkowanie ulotek, sporządzanie pieczątek "Solidarności" oraz ich używanie i rozpowszechnianie".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 10.08.1983 r. Sąd Rejonowy we Włocławku postanowił: "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. nr 39 poz. 177/, postanawia postępowanie karne w stosunku do Jana Sobczaka (...) umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii orzeka przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych." Tymczasowo aresztowany od 29 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 30 sierpnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 1982 r. uchylono tymczasowy areszt zastosowany w stosunku do ww.
Więczkowska Alicja, ur.: 23-03-1958, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżona "o to, że: w okresie od 1 sierpnia 1982 r. do 16 sierpnia 1982 r. we Włocławku jako członek związku NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona (...) nie odstąpiła od udziału w działalności związku działając w nim poprzez produkowanie ulotek, sporządzanie pieczątek "Solidarności" oraz ich używanie i rozpowszechnianie".
Kwalifikacja
Czyn z art. 46 ust. 1 Dekretu Rady Państwa PRL z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
W dniu 24.08.1983 r. Sąd Rejonowy we Włocławku postanowił: "zważywszy, że przestępstwo popełnione zostało przed dniem zniesienia stanu wojennego, należy do kategorii przestępstw wymienionych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii /Dz. U. nr 39 poz. 177/, postanawia postępowanie karne w stosunku do Alicji Więczkowskiej (...) umorzyć, kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. Na mocy art. 3 ust. 3 ustawy o amnestii orzeka przepadek przez zniszczenie dowodów rzeczowych." Tymczasowo aresztowana od 30 sierpnia 1982 r. na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej we Włocławku z dnia 31 sierpnia 1982 r. Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 23 listopada 1982 r. uchylono tymczasowy areszt zastosowany w stosunku do ww.

Sędziowie
Bendkowska Maria ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna w dniu 25 lutego 1983 r.
Bonikowska H. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Głębowska H. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 1 października 1982 r. o zwrocie sprawy do Prokuratury Rejonowej we Włocławku w celu usunięcia istotnych braków w postępowaniu przygotowawczym.
Hoffa T. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Konopka Andrzej ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Konopka A. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Majewski J. ((-))
Sąd
Sąd Wojewódzki - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Mikołajczyk Marian ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Radke Artur ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Rozprawa główna w dniu 7 i 10 czerwca 1983 r.
Sobiecki Andrzej ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy
Wyczańska Ewa ((-))
Sąd
Sąd Rejonowy - Włocławek
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z 10.08.1983 r. i 24.08.1983 r. o umorzeniu sprawy.

Prokuratorzy
Araśniewicz Czesław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Lipiński Andrzej
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Uwagi
Postanowienie z dnia 30 sierpnia 1982 r. o wszczęciu śledztwa. Postanowienie z dnia 27 września 1982 r. o zamknięciu śledztwa.
Majchrowicz Jerzy
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Włocławek
Siuber Z.
Prokuratura
brak informacji w aktach -
Wesołowski Leon
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Włocławek
Uwagi
Postanowienie z dnia 15 września 1982 r. o przedłużeniu okresu śledztwa prowadzonego w trybie postępowania doraźnego.

 
 
.