Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II Kws. 484/82
 
 
Sygnatury IPN
IPN By 260/17
 
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-05-1982
Data zakończenia sprawy
25-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Przyspieszony
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Piotrowi Sikorskiemu podejrzanemu o to, że w dniu 1 maja 1982 r. w Toruniu brał udział w zgromadzeniu publicznym, tj. o wykroczenie z art. 50 kw w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 r. Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Torunia w dniu 1 maja 1982 r. wydało orzeczenie: 3 miesiące aresztu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sikorski Piotr, ur.: 16-07-1960, imię ojca: Szczepan
Zarzut
Oskarżony o to, "że w dniu 1 maja 1982 r. około godz. 13:30 w Toruniu na ulicy Rynek Staromiejski nie opuścił zbiegowiska publicznego mimo wezwania MO do jego opuszczenia i czynem swym zakłócił porządek publiczny".
Kwalifikacja
Wykroczenie z art. 50 kw w zw. z art. 21 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Toruniu wyrokiem z dnia 25 maja 1982 r. zmienił orzeczenie Kolegium i uniewinnił Piotra Sikorskiego od zarzucanych mu czynów, kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. Zatrzymany dnia 1 maja 1982 r., zwolniony z zakładu karnego 12 maja 1982 r.

Sędziowie
Borkowski Władysław
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Hołownia S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 10 maja 1982 r. w sprawie odroczenia kary aresztu do dnia 10 sierpnia 1982 r.
Ledóchowska H.
Sąd
Sąd Rejonowy - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Wyrok z dnia 25 maja 1982 r.
Pankonek Tadeusz ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Pankonek Tadeusz ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.
Pawlikowski Zdzisław ((-))
Sąd
Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta - Toruń
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Orzeczenie z dnia 1 maja 1982 r.

Prokuratorzy
 
 
.