Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
Pg.Śl. II-275/82
J-358/82
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 97/1120

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-10-1982
Data zakończenia sprawy
30-12-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Grzegorzowi Surdy i Wojciechowi Żurawskiemu podejrzanym o rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Surdy Grzegorz, ur.: 05-03-1962, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżony o to, że "w nocy z 22/23 października 1982 r. w Krakowie Nowej Hucie, działając wspólnie i w porozumieniu malowali na obiektach użyteczności publicznej napisy o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej naczelne organy oraz nawołujące do strajku, przy czym napisy te stanowiły fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk. w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności, na poczet orzeczonej kary zalicza się okres tymczasowego aresztowania, opłata na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 1.800 złotych.
Żurawski Wojciech, ur.: 13-07-1965, imię ojca: Henryk
Zarzut
Oskarżony o to, że "w nocy z 22/23 października 1982 r. w Krakowie Nowej Hucie, działając wspólnie i w porozumieniu malowali na obiektach użyteczności publicznej napisy o treści lżącej, wyszydzającej i poniżającej ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i jej naczelne organy oraz nawołujące do strajku, przy czym napisy te stanowiły fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 270 § 1 kk. w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę dziewięciu miesięcy pozbawienia wolności, warunkowo zawieszoną na okres trzech lat próby, pod nadzorem kuratora. Jednocześnie Sąd wymierzył 30.000 złotych grzywny. Na jej poczet zaliczył okres tymczasowego aresztowania od dnia 23.10.1982 r. przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny 400 złotych grzywny i tenże przelicznik ustalił "na wypadek nieuiszczenia pozostałej części grzywny w terminie", opłata na rzecz Skarbu Państwa 7.800 złotych.

Sędziowie
Nowak Marian (st. sierż. sztab.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Ławnik
Poryzata Władysław (st. sierż. sztab.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Ławnik
Przyboś Mieczysław (ppłk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Madeja Jan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Zieliński Stanisław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo

 
 
.