Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.241/82
Pg.Śl.44/82
RSD.9/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/114
IPN By 51/115
IPN By 51/116
IPN By 51/117
IPN By 51/118
IPN By 51/119
IPN By 070/5172

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
06-07-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie przeciwko Benedyktowi Lewandowskiemu, Jolancie Rychter, Krystynie Gajowiak, Halinie Marii Staniszewskiej, Urszuli Wojciechowskiej, Ewie Dorocie Paluszek, Irenie Wiśniewskiej, Albinowi Wiśniewskiemu, Czesławowi Rekowskiemu podejrzanym o przynależność do NSZZ "Solidarność", przygotowywanie i rozpowszechnianie ulotek, zawierających fałszywe treści, tj. o czyny z art. 46 ust. 1 w zb. z 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gajowiak Krystyna, ur.: 12-03-1955, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącu styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, będąc członkiem NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i wspólnie oraz we wzajemnym porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzała przeznaczone do rozpowszechniania przez wymienionego ulotki zwierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszcz (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 32.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9.400 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana od dnia 25 lutego 1982 r. do dnia 15 maja 1982r.
Lewandowski Benedykt, ur.: 17-11-1947, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w miesiącu styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i częściowo sam, a w części wspólnie i w porozumieniu z Jolantą Rychter, Krystyną Gajowiak, Urszulą Wojciechowską, Haliną Staniszewską, Ewą Paluszek, Ireną i Albinem Wiśniewskimi sporządzał i rozpowszechniał ulotki i plakaty zawierające: wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a ponadto treści obelżywe wyszydzające naczelne organy PRL."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 1 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i 2 lat pozbawienia praw publicznych, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowany 15 lutego 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 16 lutego 1982r.
Paluszek Ewa Dorota, ur.: 12-03-1953, imię ojca: Edward
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącach styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i działając wspólnie i w porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzała i rozpowszechniała ulotki zawierające: wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także treści obelżywe i wyszydzające naczelne organy PRL.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 2 kk w zw. z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 32.000 zł grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 9.400 zł, zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana od dnia 18 marca 1982 r. do dnia 5 czerwca 1982 r.
Rekowski Czesław, ur.: 12-04-1951, imię ojca: Bernard
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w miesiącu styczniu 1982 roku w Bydgoszczy jako członek NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i w celu rozpowszechniania sporządzał ulotki zawierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy uniewinniony od popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia. Tymczasowo aresztowany od dnia 15 lutego 1982 r. do dnia 6 lipca 1982 r.
Rychter Jolanta, ur.: 24-06-1953, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącu styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, będąc członkiem NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i wspólnie oraz we wzajemnym porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzała przeznaczone do rozpowszechniania przez wymienionego ulotki zwierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 40.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 11.000 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana od dnia 15 lutego 1982 r. do dnia 25 czerwca 1982 r.
Staniszewska Halina Maria, ur.: 17-12-1955, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącu styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, będąc członkiem NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i wspólnie oraz we wzajemnym porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzała przeznaczone do rozpowszechniania przez wymienionego ulotki zwierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 24.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 6.600 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana od 24 lutego 1982 r. do dnia 24 kwietnia 1982r.
Wiśniewska Irena, ur.: 05-02-1946, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącach styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, jako członkowie NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i działając wspólnie i w porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzili w celu rozpowszechniania przez wymienionego ulotki i plakaty zawierające: wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także treści obelżywe i wyszydzające naczelne organy PRL."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 25.000 zł. grzywny, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 8.000 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana od dnia 15 lutego 1982 r. do dnia 16 marca 1982 r.
Wiśniewski Albin, ur.: 26-02-1939, imię ojca: Ignacy
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w miesiącach styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, jako członkowie NSZZ "Solidarność" nie odstąpili od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i działając wspólnie i w porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzili w celu rozpowszechniania przez wymienionego ulotki i plakaty zawierające: wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL, wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a także treści obelżywe i wyszydzające naczelne organy PRL."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym w zbiegu z art. 273 § 2 kk w związku z art. 270 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazany na karę 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności, opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3.000 zł., zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowany 16 lutego 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 1982r.
Wojciechowska Urszula, ur.: 28-11-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w miesiącu styczniu i lutym 1982 roku w Bydgoszczy, będąc członkiem NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w zawieszonej na okres stanu wojennego działalności tego związku i wspólnie oraz we wzajemnym porozumieniu z Benedyktem Lewandowskim sporządzała przeznaczone do rozpowszechniania przez wymienionego ulotki zwierające wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL oraz wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zbiegu z art. 48 ust. 1, 2 i 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (sąd odstąpił od trybu doraźnego) skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, 24.000 zł. grzywny, zwrot 1/9 kosztów postępowania sądowego. Tymczasowo aresztowana 24 lutego 1982 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z dnia 25 lutego 1982r. Tymczasowo aresztowana od dnia 24 lutego 1982 r. do dnia 24 kwietnia 1982 r.

Sędziowie
Barabasz Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Baziak Włodzimierz (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Jachna Jacek (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Jarzembski Wojciech (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21.05.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienia z dnia 23.02.1982 r. w przedmiocie zastosowania aresztu tymczasowego.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Łaski Piotr (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 4 marca 1982 r. w przedmiocie utrzymania aresztu tymczasowego.

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Falkiewicz Ryszard (płk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Hryncewicz Czesław (ppłk)
Prokuratura
Prokuratura Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Szymański Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz

 
 
.