Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 1062/82
2 Ds 526/82
RSD 12/82, III 75
Sygnatury IPN
IPN Gd 45/4/1
IPN Gd 45/4/2
IPN Gd 45/4/3
IPN Gd 45/4/4
IPN Gd 45/4/5
IPN Gd 012/50
IPN Gd 012/51

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-05-1982
Data zakończenia sprawy
04-05-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Jerzemu Sadce z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, Kazimierzowi Kuźmińskiemu, Czesławowi Wolce, Tadeuszowi Lipińskiemu, Dariuszowi Boguckiemu i Markowi Balasowi z art. 46 ust. 1 w/w dekretu i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk, Markowi Kuźmińskiemu i Janinie Selewskiej z art. 18 § 2 kk w zw. z art. 282 kk, podejrzanym o to, że w okresie od marca do maja 1982 r. kontynuowali działalność w zawieszonym w okresie stanu wojennego NSZZ "Solidarność", redagowali i drukowali oraz rozpowszechniali nielegalne ulotki.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Balas Marek, ur.: 30-01-1963, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od kwietnia 1982 r. w Słupsku na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego, jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona nie odstąpił od takiej działalności biorąc udział z Dariuszem Boguckim w kolportażu ulotek skierowanych do członków tego związku wzywających do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnych w dniu 13 maja 1982 r."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Marka Balasa na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz oddanie pod dozór kuratora sądowego. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 15000 złotych i 5100 złotych tytułem opłaty sądowej oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Bogucki Dariusz, ur.: 13-07-1963, imię ojca: Czesław
Zarzut
"...w okresie od kwietnia 1982 r. do dnia 13.05.1982 r. w Słupsku na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego, jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona nie odstąpił od takiej działalności biorąc wraz z Kazimierzem Kuźmińskim udział w produkcji ulotek skierowanych do członków tego związku, a następnie także z Markiem Balasem w ich kolportażu, w tym ulotek wzywających do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Dariusza Boguckiego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz oddanie pod dozór przedstawiciela firmy "Kapena" w Słupsku. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 15000 złotych oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Kuźmiński Kazimierz, ur.: 18-03-1927, imię ojca: Jan
Zarzut
"... w okresie od marca 1982 r. do 13 maja 1982 r. w Słupsku na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od takiej działalności, biorąc wraz z Czesławem Wolko i Jerzym Sadką udział w redagowaniu nielegalnych ulotek skierowanych do członków tego związku, a następnie z Tadeuszem Lipińskim, Czesławem Wolko i Dariuszem Boguckim produkując je oraz kolportował ulotki w tym wzywając do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Kazimierza Kuźmińskiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 30000 złotych i 9000 złotych tytułem opłaty sądowej oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Kuźmiński Marek, ur.: 21-07-1961, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"...w nocy z 11/12 maja 1982 r. w Słupsku (...) w czasie i na terenie obowiązywania stanu wojennego wziął udział wraz z Janiną Selewską i Czesławem Wolko w produkcji ulotek wzywających do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r. przez co udzielił pomocy w publicznym nawoływaniu do przeciwdziałania postanowieniom dekretu o stanie wojennym z dnia 12.12.1981 r."
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 282 kk i art. 25 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Marka Kuźmińskiego na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 15000 złotych i 5100 złotych tytułem opłaty sądowej oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Lipiński Tadeusz, ur.: 28-04-1951, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od marca 1982 r. do 13 maja 1982 r. w Słupsku na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od takiej działalności biorąc udział wraz z Czesławem Wolko i Kazimierzem Kuźmińskim w redagowaniu nielegalnych ulotek skierowanych do członków tego związku oraz wyprodukował z gumy matryce służące następnie do produkcji ulotek w tym wzywających do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku postanowieniem z dnia 25.04.1983 r. wyłączył do odrębnego postępowania sądowego materiały dotyczące Tadeusza Lipińskiego ze względu na jego stan zdrowia.
Sadka Jerzy, ur.: 10-04-1937, imię ojca: Maksymilian
Zarzut
"...w okresie od marca 1982 r. do 6 maja 1982 r. w Słupsku, na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego, jako członek NSZZ "Solidarność", którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od takiej działalności, biorąc udział wraz z Kazimierzem Kuźmińskim, Czesławem Wolko w redagowaniu nielegalnych ulotek skierowanych do członków tego związku, a następnie także w organizowaniu materiału służącego do produkcji ulotek oraz kolportował ulotki sygnowane przez NSZZ "Solidarność."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Jerzego Sadkę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 30000 złotych oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Selewska Janina, ur.: 08-04-1941, imię ojca: Walenty
Zarzut
"...w nocy 11/12 maja 1982 r. w Słupsku na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego w swoim mieszkaniu wzięła udział wraz z Czesławem Wolko i Markiem Kuźmińskim w produkcji ulotek wzywających do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r. przez co udzieliła pomocy w publicznym nawoływaniu do przeciwdziałania postanowieniom dekretu o stanie wojennym z dnia 12 grudnia 1981 r."
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 282 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Janinę Selewską na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 10000 złotych i 4600 złotych tytułem opłaty sądowej oraz pokrycie części kosztów postępowania.
Wolko Czesław, ur.: 01-05-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"...w okresie od marca 1982 r. do 13 maja 1982 r. w Słupsku (...) na terenie i w czasie obowiązywania stanu wojennego, jako członek NSZZ "Solidarność" którego działalność została zawieszona nie odstąpił od takiej działalności biorąc udział wraz z Kazimierzem Kuźmińskim i Jerzym Sadką w redagowaniu nielegalnych ulotek skierowanych do członków tego związku, a następnie z Kazimierzem Kuźmińskim, Tadeuszem Lipińskim, a także w nocy z 11/12 maja 1982 r. wspólnie z Janiną Selewską i Markiem Kuźmińskim produkując je oraz kolportował ulotki w tym wzywające do zakazanego prawem strajku i akcji protestacyjnej w dniu 13 maja 1982 r."
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 282 kk w zw. z art. 10 § 2 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Słupsku wyrokiem z dnia 27.04.1983 r. z mocy art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym skazał Czesława Wolkę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo sąd zasądził grzywnę w wysokości 30000 złotych oraz pokrycie części kosztów postępowania.

Sędziowie
Klimczyk J
Sąd
Sąd Rejonowy - II Wydział Karny - Słupsk
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 27.04.1983 r. oraz postanowienia z dnia 04.05.1983 r. o uchyleniu kary pieniężnej
Klusek A.
Sąd
Sąd Rejonowy - II Wydział Karny - Słupsk
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 27.04.1983 r.
Markowski S.
Sąd
Sąd Rejonowy - II Wydział Karny - Słupsk
Rola
Ławnik
Uwagi
uczestniczący w wydaniu wyroku z dnia 27.04.1983 r.

Prokuratorzy
Jaskuła J.
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Słupsk
Szefka Zb.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Słupsk
Szlachetka Stanisław
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Słupsk
Ścigała Maria
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Słupsk

 
 
.