Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.376/82
Pg.Śl.II-171/82
RSD 21/82
Sygnatury IPN
IPN By 51/169
IPN By 51/170
IPN By 51/171
IPN By 51/172
IPN By 082/59

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-07-1982
Data zakończenia sprawy
12-08-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi, Markowi Szubrychowi, Wiesławowi Szubrychowi, Romanowi Klonowskiemu i Mariannie Kosickiej podejrzanym o przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. tj. o to, że od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu drukowali i rozpowszechniali pisma: "Pogłos", "Obecność" i "Apator".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Klonowski Roman, ur.: 02-08-1942, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony, o to, że "w okresie od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności w tym związku w ten sposób, że rozpowszechniał na terenie zakładu pracy - Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "MERINOTEX" nielegalnie sporządzane przez Marka Szubrycha pisma "Pogłos", "Obecność" i "Apator" zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL"'.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4, dekretu z dn.12.12.1981 r. w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego został uniewinniony od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk.
Kosicka Marianna, ur.: 21-10-1948, imię ojca: Leon
Zarzut
Oskarżona "o to, że w okresie od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpiła od udziału w działalności w tym związku w ten sposób, że rozpowszechniała na terenie zakładu pracy Toruńskiej Przędzalni Czesankowej "MERINOTEX" w Toruniu nielegalne, sporządzane przez Marka Szubrycha pisma "Pogłos", "Obecność" i "Apator" zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL"'.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4, dekretu z dn.12.12.1981 r. w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20.01.1983 r. skazana na na karę 1 roku pozbawienia wolności, którą warunkowo zawieszono na okres próby 3 lat. Wymierzono grzywnę w wysokości 20 000 złotych, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonej okres jej tymczasowego aresztowania od dnia 16 lipca do dnia 3 września 1982 r. tj. 50 dni i przyjęto jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 400 złotych, uznano orzeczoną w kwocie 20 000 złotych grzywnę za uiszczoną w całości.
Szubrych Marek, ur.: 17-04-1951, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu, działając wspólnie z Andrzejem Zybertowiczem i Wiesławem Szubrychem, będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności w tym związku w ten sposób, że przy pomocy drukowanych przez siebie nielegalnych pism "Pogłos", "Obecność" i "Apator" rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy państwowe PRL"'.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4, dekretu z dn.12.12.1981 r. w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20.01.1983 r. skazany na na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Wymierzono grzywnę w wysokości 30 000 zł., na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 5 lipca do dnia 2 września 1982 r. tj. 60 dni i przyjęto jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 500 złotych uznano orzeczoną w kwocie 30 000 złotych grzywnę za uiszczoną w całości.
Szubrych Wiesław, ur.: 16-08-1949, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
Oskarżony, o to, "że w okresie od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu, działając wspólnie z Markiem Szubrychem, będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności w tym związku w ten sposób, że przy pomocy drukowanych przez siebie nielegalnych pism "Pogłos", "Obecność" i "Apator" rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz lżące i wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL"'.
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4, dekretu z dn.12.12.1981 r. w zw. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 20.01.1983 r. skazany na na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą warunkowo zawieszono na okres próby 5 lat. Wymierzono grzywnę w wysokości 20 000 zł, na poczet orzeczonej kary grzywny zaliczono oskarżonemu okres jego tymczasowego aresztowania od dnia 5 lipca do dnia 23 sierpnia 1982 r. tj. 50 dni i przyjęto jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 400 zł., uznano orzeczoną w kwocie 20 000 zł. grzywnę za uiszczoną w całości.
Zybertowicz Andrzej, ur.: 30-09-1954, imię ojca: Witold
Zarzut
Oskarżony, o to, że "w okresie od początku 1982 r. do dnia 5 lipca 1982 r. w Toruniu, działając wspólnie z Markiem Szubrychem, jako członek zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od udziału w działalności w tym związku w ten sposób, że sporządzał i rozpowszechniał nielegalne pisma "Pogłos", "Obecność" i "Apator", zawierające wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, oraz sformułowania obelżywe i wyszydzające ustrój i naczelne organa PRL-u".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 2,3,4, dekretu z dn.12.12.1981 r.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w dniu 12 lipca 1982 r. postanowił: wyłączyć ze sprawy So.W. 376/82 sprawę cywila Andrzeja Zybertowicza do odrębnego rozpoznania i zawiesić postępowanie w jego sprawie. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 1983 r. podjął zawieszone postępowanie. Postanowieniem w przedmiocie zastosowania amnestii z dnia 12.08.1983 Sąd POW postępowanie umorzył, kosztami obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Bromirski Zbigniew (kpt.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 lipca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Andrzeja Zybertowicza i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Hejduk Piotr (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Hozakowski Mikołaj (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 lipca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Andrzeja Zybertowicza i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Juchacz Wiesław (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Korycki Bronisław (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 21 września 1982 r. w sprawie prowadzenia postępowania w trybie doraźnym.
Latos Ryszard (płk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 3 listopada 1982 r. o wyłączeniu sprawy Andrzeja Zybertowicza do odrębnego rozpoznania.
Lis Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 lipca 1982 r. w przedmiocie nieuwzględnienia zażalenia Andrzeja Zybertowicza i utrzymaniu w mocy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
Łącki Michał (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Makar Walenty (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 12 sierpnia 1982 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie przeciwko Andrzejowi Zybertowiczowi.
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Babczenko Zbigniew (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Giełżecki Wiesław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Grzempa Gabriel (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Kowalik Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Michalczuk Edward (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Milczarczyk Ryszard (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Misiak Andrzej (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Bydgoszcz
Sobolewski Józef (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -

 
 
.