Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sow 382/82
Pg.Śl.II - 103/82
7645/III
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/365
IPN BU 1357/366
IPN Rz 287/100
IPN Rz 052/708

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-05-1982
Data zakończenia sprawy
03-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Jerzemu Siderów oskarżonemu o rozpowszechnianie na terenie Rzeszowa i posiadanie ulotek mogących wywołać niepokój publiczny i przeciwko Jerzemu Pałubickiemu oskarżonemu o to, że 30.04.1982 nakłonił Jerzego Siderów do rozpowszechniania ww. ulotek oraz udzielił instrukcji co do sposobu ich kolportażu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pałubicki Jerzy, ur.: 30-07-1940, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 30 kwietnia 1982r. w Gdańsku nakłonił Jerzego Siderówa do rozpowszechnienia ulotek zawierających fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny przez to, że wręczył mu około 50 sztuk tych ulotek i udzielił instrukcji co do sposobu ich rozpowszechnienia."
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 18 ust. 1 kk w zb. z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rozprawie w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie uznał Jerzego Pałubickiego winnym zarzucanych mu czynów i skazał: "1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym [...] i art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykorczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego [...] na karę 4 /czterech/ lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 2 /dwóch/ lat; 2. na podstawie art. 83 § 1 kk [...] początek tych kar liczy się: Jerzemu Pałubickiemu od dnia 10 maja 1982; 3. na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o stanie wojennym [...] orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa, - przez zniszczenie - dowodów rzeczowych [...] 4. na podstawie art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego [...] orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości w szczególny sposób, przez ogłoszenie go w formie komunikatu w wydawanym w Rzeszowie dzienniku "Nowiny"; 5. na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od Jerzego Siderówa i Jerzego Pałubickiego [...] na rzecz Skarbu Państwa opłaty w kwotach po 4.200 [...] złotych, a w oparciu o przepis art. 547 § 1 kpk koszty postępowania w niniejszej sprawie w całości w równych częściach od każdego z nich."
Siderów Jerzy, ur.: 01-06-1947, imię ojca: Mikołaj
Zarzut
Oskarżony o to, że "w dniu 2 maja 1982 w Rzeszowie rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny w ten sposób, że rozrzucił w ilości 16 sztuk na terenie baru turystycznego, a nadto posiadał przy sobie w celu rozpowszechnienia 36 sztuk tego typu ulotek."
Kwalifikacja
przestępstwo z art. 48 ust. 2 zb. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na rozprawie w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie uznał Jerzego Siderów winnym zarzucanych mu czynów i skazał: "1. na podstawie art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym [...] i art. 4 ust. 1 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego [...] na karę 3 /trzech/ lat i 6 /sześciu/ miesięcy pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 2 /dwóch/ lat; 2. na podstawie art. 83 § 1 kk [...] początek tych kar liczy się: Jerzemu Siderówowi od dnia 2 maja 1982 roku [...] 3. na podstawie art. 48 ust. 6 dekretu z dn. 12 grudnia 1981 roku o stanie wojennym [...] orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa, - przez zniszczenie - dowodów rzeczowych [...] 4. na podstawie art. 4 ust. 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego [...] orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości w szczególny sposób, przez ogłoszenie go w formie komunikatu w wydawanym w Rzeszowie dzienniku "Nowiny"; 5. na podstawie art. 1 i 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych [...] zasądza od Jerzego Siderówa i Jerzego Pałubickiego [...] na rzecz Skarbu Państwa opłaty w kwotach po 4.200 [...] złotych, a w oparciu o przepis art. 547 § 1 kpk koszty postępowania w niniejszej sprawie w całości w równych częściach od każdego z nich."

Sędziowie
Grzebyk Bogusław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Olszewski Janusz (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyboś Mieczysław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Koper Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Uwagi
Uczestniczył w sprawie.
Styka Józef (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Walery Stanisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów

 
 
.