Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
 
II Ds 116/83
 
Sygnatury IPN
 
IPN Kr 303/244
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-10-1983
Data zakończenia sprawy
20-10-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie Janusza Skowrona o przestępstwo z art. 46 pkt 1 i art. 48 pkt 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym - nie zaprzestanie działalności związkowej.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skowron Janusz, ur.: 22-09-1954, imię ojca: Florian
Zarzut
"(...) z chwilą ogłoszenia stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej, lecz nadal ją kontynuował w ramach podziemnych struktur tej organizacj. Działalność jego po 13 grudnia 1981 r. polegała przede wszystkim na tworzeniu podziemnych struktur "Solidarności" wśród pracowników oświaty i wychowania, prowadzeniu akcji propagandowej poprzez redagowanie i kolportowanie ulotek informujących o różnych akcjach przeprowadzonych przez NSZZ "Solidarność" oraz na organizowaniu pomocy materialnej /poprzez zbieranie i przekazywanie pieniędzy/ dla osób internowanych i ich rodzin, a także pracowników oświaty, którzy ze względu na swoją uprzednią działalność związkową zostali zwolnieni z pracy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 46 pkt 1 i art. 48 pkt 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym /Dz. U. Nr 29, poz. 154/.
Skazany
NIE
Wyrok
Wiceprokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie dnia 20 października 1983 r. na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 21 lipca 1983 r. o amnestii postanowił odmówić wszczęcia postępowania przygotowawczego.

Sędziowie

Prokuratorzy
Kołtoński Zbigniew
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Kraków
Uwagi
przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie i odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego
 
 
.