Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sg.W. 75/83
Pg.Śl. II-298/82
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 465/3
IPN Kr 465/4
IPN Kr 97/1128
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
10-12-1982
Data zakończenia sprawy
28-03-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna o rozpowszechnianie "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój społeczny" przez Ryszarda Janię, Mieczysława Lebdowicza, Annę Smydę i Janinę Smydę.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Jania Ryszard, ur.: 06-10-1959, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od października 1982 r. na terenie Piwnicznej, Rytra, Młodowa i Głębokiego woj. nowosądeckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Anną Smyda, sporządzali oraz rozpowszechniali ulotki jak również sporządzali napisy na ścianach budynków i na jezdni, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a nadto wyszydzające i poniżające naczelny organ władzy PRL - Prezesa Rady Ministrów, gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie dnia 28 marca 1983 roku postanowił "sprawę cyw.: Ryszarda Jani, Mieczysława Lebdowicza, Anny Smyda przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Muszynie" z uwagi na to, że oskarżeni "pozostają pod zarzutem z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 kk. Czyny te zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego nie podlegają aktualnie rozszerzonej właściwości sądów wojskowych, a tylko przepis art. 17 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stanowi podstawę do rozpoznania niniejszej sprawy przez taki sąd, a nie sąd powszechny". Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Muszynie (sygn. akt II K 89/83) dnia 05.05.1983 r. zwrócił się do Sądu Wojewódzkiego Wydział II Karny w Nowym Sączu z prośbą o zastosowanie art. 17 § 2 kpk i rozpoznanie przez Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu I instancji sprawy karnej oskarżonych "ze względu na szczególną jej wagę i zawiłość". Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu Wydział II Karny dnia 6 maja 1983 r. "po rozpoznaniu z urzędu sprawy Mieczysława Lebdowicza i innych oskarżonych z art. 270 kk (...) w przedmiocie właściwości na mocy art. 17 § 2 kpk postanawia przyjąć do rozpoznania sprawę Mieczysława Lebdowicza, Ryszarda Jani i Anny Smyda albowiem z uwagi na charakter czynów zarzuconych oskarżonym zasadnym jest aby ich sprawa została rozpoznana przez Sąd Wojewódzki".
Lebdowicz Mieczysław Krzysztof, ur.: 20-05-1964, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "od października 1982 r. na terenie Piwnicznej, Rytra, Młodowa i Głębokiego woj. nowosądeckiego, działając wspólnie i w porozumieniu z Anną Smyda, sporządzali oraz rozpowszechniali ulotki jak również sporządzali napisy na ścianach budynków i na jezdni, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a nadto wyszydzające i poniżające naczelny organ władzy PRL - Prezesa Rady Ministrów, gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie dnia 28 marca 1983 roku postanowił "sprawę cyw.: Ryszarda Jani, Mieczysława Lebdowicza, Anny Smyda przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Muszynie" z uwagi na to, że oskarżeni "pozostają pod zarzutem z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 kk. Czyny te zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego nie podlegają aktualnie rozszerzonej właściwości sądów wojskowych, a tylko przepis art. 17 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stanowi podstawę do rozpoznania niniejszej sprawy przez taki sąd, a nie sąd powszechny". Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Muszynie (sygn. akt II K 89/83) dnia 05.05.1983 r. zwrócił się do Sądu Wojewódzkiego Wydział II Karny w Nowym Sączu z prośbą o zastosowanie art. 17 § 2 kpk i rozpoznanie przez Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu I instancji sprawy oskarżonych "ze względu na szczególną jej wagę i zawiłość". Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu Wydział II Karny dnia 6 maja 1983 r. "po rozpoznaniu z urzędu sprawy Mieczysława Lebdowicza i innych oskarżonych z art. 270 kk (...) w przedmiocie właściwości na mocy art. 17 § 2 kpk postanawia przyjąć do rozpoznania sprawę Mieczysława Lebdowicza, Ryszarda Jani i Anny Smyda albowiem z uwagi na charakter czynów zarzuconych oskarżonym zasadnym jest aby ich sprawa została rozpoznana przez Sąd Wojewódzki".
Smyda Anna, ur.: 24-10-1964, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżona o to, że: "w okresie od października do 9 listopada 1982 r. na terenie Piwnicznej, Młodowa i Głębokiego działając wspólnie i w porozumieniu z Ryszardem Janią i Mieczysławem Lebdowiczem sporządzała, przewoziła jak również rozpowszechniała ulotki, zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
NIE
Wyrok
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie dnia 28 marca 1983 roku postanowił "sprawę cyw.: Ryszarda Jani, Mieczysława Lebdowicza, Anny Smyda przekazać do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Muszynie" z uwagi na to, że oskarżeni "pozostają pod zarzutem z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym i art. 270 kk. Czyny te zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18.12.1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego nie podlegają aktualnie rozszerzonej właściwości sądów wojskowych, a tylko przepis art. 17 ust. 1 wyżej cyt. ustawy stanowi podstawę do rozpoznania niniejszej sprawy przez taki sąd, a nie sąd powszechny". Sąd Rejonowy Wydział II Karny w Muszynie (sygn. akt II K 89/83) dnia 05.05.1983 r. zwrócił się do Sądu Wojewódzkiego Wydział II Karny w Nowym Sączu z prośbą o zastosowanie art. 17 § 2 kpk i rozpoznanie przez Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu I instancji sprawy oskarżonych "ze względu na szczególną jej wagę i zawiłość". Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu Wydział II Karny dnia 6 maja 1983 r. "po rozpoznaniu z urzędu sprawy Mieczysława Lebdowicza i innych oskarżonych z art. 270 kk (...) w przedmiocie właściwości na mocy art. 17 § 2 kpk postanawia przyjąć do rozpoznania sprawę Mieczysława Lebdowicza, Ryszarda Janii i Anny Smyda albowiem z uwagi na charakter czynów zarzuconych oskarżonym zasadnym jest aby ich sprawa została rozpoznana przez Sąd Wojewódzki".
Smyda Janina, ur.: 20-06-1967, imię ojca: Jan
Wyrok
Podprokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie por. Janusz Jakubas po zaznajomieniu się z aktami śledztwa w sprawie przeciwko Ryszardowi Jani i innym podejrzanym o popełnienie przestępstwa z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym postanowił "(...) sporządzić odpisy protokołów przesłuchania (...) sporządzone odpisy przesłać do Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Wydział Rodzinny i Nieletnich celem przeprowadzenia postępowania zgodnie z właściwością, w stosunku do nieletniej Janiny Smyda".

Sędziowie
Bajan B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Delegowany z Sądu Rejonowego, postanowienie z dn. 6.05.1983 r.
Bojan B.
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 6.05.1983 r.
Dryk Roman (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Englot A. (por.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dn. 6.05.1983 r.
Laska Henryk (płk)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Witowski Witold (ppor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Kraków
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Witowski W. (ppor.)
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Nowy Sącz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dn. 6.05.1983 r.

Prokuratorzy
Drabik Jerzy (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Jakubas Janusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Kmiecicki Ryszard (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.