Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Sm.W. 41/82
Pm.Śl. II 27/82
 
Sygnatury IPN
IPN Gd 253/8942
IPN Gd 267/7448
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
22-01-1982
Data zakończenia sprawy
25-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Stanisławowi Skarżyńskiemu z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym podejrzanemu o to, że w dniu 22.01.1982 r. w Gdańsku rozpowszechniał ulotki sygnowane przez "Ruch Młodej Polski" "zawierające wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Skarżyński Stanisław, ur.: 14-04-1945, imię ojca: Wacław
Zarzut
"... w dniu 22.01.1982 r. w Gdańsku na terenie dzielnicy Zaspa rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy dokonując kolportażu nielegalnie wydanych "Oświadczeń Warszawa - Gdańsk 18.01.1982 r." podpisanych przez "Ruch Młodej Polski" w ten sposób, że roznosząc mleko butelkowe jednocześnie na klatkach schodowych przy drzwiach do poszczególnych mieszkań zostawiał wyżej wymienione druki..."
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni wyrokiem z dniu 25.03.1982 r. na mocy art. 4 § 1, 357, 360 § 1, 372 § 1 i 2 oraz art. 11 pkt 1 w zw. z art. 361 § 2 kpk i art. 13 ust. 1 i 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego uniewinnił Stanisława Skarżyńskiego od popełnienia przypisanego mu czynu. Kosztami postępowania w sprawie sąd obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Bobiak Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy
Finke Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Głowa Aleksander (por.)
Sąd
Sąd Marynarki Wojennej - Gdynia
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Bronk Krzysztof (por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Cholewka Emil (kmdr)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Kosiński Maciej (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Pluta Włodzimierz (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
Wojcieszek Henryk (kmdr por.)
Prokuratura
Prokuratura Marynarki Wojennej - Gdynia
 
 
.