Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 188/82
Pg.Śl. II-54/82
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/199/1
IPN BU 1357/199/2
IPN BU 1357/199/3
IPN Kr 97/958
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
02-02-1982
Data zakończenia sprawy
19-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa przeciwko Stanisławowi Szabli i Leszkowi Stawiarskiemu o przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb z ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. podejrzanemu o sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek o treściach antypaństwowych na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Stawiarski Leszek, ur.: 12-03-1963, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu styczniu i lutym 1982 r. w Nowym Sączu działając czynem ciągłym sporządzał ulotki o treści antypaństwowej, które następnie rozpowszechniał na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, przy czym zawarte w tych ulotkach wiadomości mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 19.03.1982 r. skazał Leszka Stawiarskiego "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 (jednego) roku i 6 (szcześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której początek należy liczyć od 20 lutego 1982 r." Sąd zasądził od oskarżonego opłatę sądową w kwocie 3000 zł, a koszty postępowania karnego podzielił między oskarżonych na równe części.
Szabla Stanisław, ur.: 11-11-1963, imię ojca: Franciszek
Zarzut
Oskarżony o to, że "w miesiącu styczniu i lutym 1982 r. w Nowym Sączu działając czynem ciągłym sporządzał ulotki o treści antypaństwowej, które następnie rozpowszechniał na terenie Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu i w Sądeckich Zakładach Naprawy Samochodów w Nowym Sączu, przy czym zawarte w tych ulotkach wiadomości mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 w zb. z ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym w zw. z art. 58 kk.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w dniu 19.03.1982 r. skazał Stanisława Szablę "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę 1 (jednego) roku i 6 (szcześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której początek należy liczyć od 21 lutego 1982 r." Sąd zasądził od oskarżonego opłatę sądową w kwocie 3000 zł, a koszty postępowania karnego podzielił między oskarżonych na równe części.

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Laska Henryk (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 10.03.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 10.03.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym oraz przewodniczył rozprawie głównej.
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dn. 10.03.1982 r. o prowadzeniu sprawy w trybie doraźnym.
Piętniewicz Leszek (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Stefaniak Zygmunt (kpt.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 24.11.1982 r. w przedmiocie odmowy warunkowego zwolnienia Leszka Stawiarskiego oraz postanowienia z dnia 09.03.1983 r. o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Leszka Stawiarskiego.
Wiśniewski Zygmunt (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczył w wydaniu postanowienia z dnia 20.12.1982 r. o warunkowym przedterminowymzwolnieniu Stanisława Szabli.

Prokuratorzy
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Grygiel Edward (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczyna śledztwo
Kłonica Czesław (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Myczkowski Ryszard (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Polowy Andrzej (mjr)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -

 
 
.