Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 1108/82
Pg.Śl. II-286/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/6752
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-09-1982
Data zakończenia sprawy
07-01-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Władysławowi Ciszewskiemu, Jackowi Sołtysiakowi, Czesławie Majzner, Marii Paluch i Teresie Sołtysiak oskarżonym z art. 46 ust. 1 i 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. za redagowanie i kolportowanie dwutygodnika Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" pod tytułem "Solidarność Żyje"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Ciszewski Władysław, ur.: 16-07-1942, imię ojca: Józef
Zarzut
"w okresie od marca do sierpnia 1982 r. w Katowicach redagował wydawany bez zezwolenia dwutygodnik pod nazwą "Solidarność Żyje" Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" zawierający fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej i polityczne w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach w dniu 7 stycznie 1983 r. skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 3000 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa
Majzner Czesława, ur.: 18-06-1936, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 r. na terenie woj. katowickiego, jako członek NSZZ "Solidarność" wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym kontynuowała działalność związkową biorąc udział w redagowaniu dwutygodnika Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" pod nazwą "Solidarność Żyje" przez przekazywanie Jackowi Sołtysiakowi artykułów i tekstów sporządzonych przez Władysława Ciszewskiego, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz rozpowszechniała przepisane na maszynie egzemplarze biuletynu w środkach masowej komunikacji"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach w dniu 7 stycznie 1983 r. skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz 51.200 złotych grzywny oraz tytułem opłaty 12.000 złotych
Paluch Maria, ur.: 31-10-1931, imię ojca: Paweł
Zarzut
"w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 r. w Katowicach wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym kontynuowała działalność związkową biorąc udział w redagowaniu dwutygodnika Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" pod nazwą "Solidarność Żyje" przez przekazywanie Jackowi Sołtysiakowi artykułów i tekstów sporządzonych przez Władysława Ciszewskiego, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach w dniu 7 stycznie 1983 r. skazał ją na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz 35.000 złotych grzywny oraz tytułem opłaty 8.800 złotych
Sołtysiak Jacek, ur.: 25-01-1949, imię ojca: Jan
Zarzut
"w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 r. jako członek NSZZ "Solidarność" wbrew postanowieniom dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym kontynuował działalność związkową, uczestnicząc w wydawaniu bez zezwolenia dwutygodnika Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" pod nazwą "Solidarność Żyje" przez przepisywanie redagowanych tekstów na maszynie, zawierających fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach w dniu 7 stycznie 1983 r. skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności oraz 1800 zł tytułem opłaty na rzecz Skarbu Państwa
Sołtysiak Teresa, ur.: 08-08-1953, imię ojca: Piotr
Zarzut
"w okresie od kwietnia do sierpnia 1982 r. w Katowicach, jako członek zawieszonego NSZZ "Solidarność" kontynuowała działalność związkową, uczestnicząc w wydawaniu dwutygodnika Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" pod nazwą "Solidarność Żyje" przez przekazywanie Jackowi Sołtysiakowi artykułów sporządzonych przez Władysława Ciszewskiego, zawierających fałszywe wiadomości co do sytuacji społeczno-politycznej, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji w Katowicach w dniu 7 stycznie 1983 r. uniewinnił ją od popełnienia zarzucanego jej aktem oskarżenia czynu

Sędziowie
Hejczyk Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Kapłon Antoni (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Lończyk Janusz (por.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Żuradzki Marian (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Wrocław

 
 
.