Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 65/81
 
2 Ds. 670/81/s
Sygnatury IPN
IPN Wr 232/7/1
IPN Wr 232/7/2
IPN BU 754/307
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
31-12-1981
Data zakończenia sprawy
20-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Piotrowi Franciszkowi Serafinowi, s. Wincentego i Janowi Sugalskiemu, s. Tadeusza oskarżonym z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym za zorganizowanie wiecu w Zakładach Górniczych "Polkowice" i kierowanie akcją strajkową.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Serafin Piotr Franciszek, ur.: 09-11-1943, imię ojca: Wincenty
Zarzut
"w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Polkowicach rej. lubińskiego działając wspólnie, wbrew zakazowi organizowania strajków wynikających z art. 14 ust. 1 Dekretu Rady Państwa z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym, zorganizowali wiec pracowników Zakładów Górniczych "Polkowice", zawiązali komitet strajkowy, a następnie kierowali akcją strajkową w ten sposób, że Piotr Serafin między innymi wygłaszał przemówienie nawołujące do protestu, wydawał polecenia wywieszania flag państwowych, nakładania opasek biało-czerwonych dla wyznaczonych wart, zaś Jan Sugalski rozmieszczał owe warty i wydał polecenie wyprowadzenia z kopalni osób przeciwnych strajkowi"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Legnicy " 1. uznaje oskarżonych Piotra-Franciszka Serafina i Jana Sugalskiego za winnych (...), przy zastosowaniu art. 46 ust. 7 tegoż dekretu - wobec dobrowolnego odstąpienia obu oskarżonych od udziału w strajku i czynnego nakłaniania pozostałych uczestników do zaprzestania przestępczej działalności strajkowej odstępuje wobec oskarżonych Piotra-Franciszka Serafina i Jana Sugalskiego od wymierzenia im kary".
Sugalski Jan, ur.: 01-07-1950, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Polkowicach rej. lubińskiego działając wspólnie, wbrew zakazowi organizowania strajków wynikających z art. 14 ust. 1 Dekretu Rady Państwa z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym, zorganizowali wiec pracowników Zakładów Górniczych "Polkowice", zawiązali komitet strajkowy, a następnie kierowali akcją strajkową w ten sposób, że Piotr Serafin między innymi wygłaszał przemówienie nawołujące do protestu, wydawał polecenia wywieszania flag państwowych, nakładania opasek biało-czerwonych dla wyznaczonych wart, zaś Jan Sugalski rozmieszczał owe warty i wydał polecenie wyprowadzenia z kopalni osób przeciwnych strajkowi"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Wojewódzki w Legnicy " 1. uznaje oskarżonych Piotra-Franciszka Serafina i Jana Sugalskiego za winnych (...), przy zastosowaniu art. 46 ust. 7 tegoż dekretu - wobec dobrowolnego odstąpienia obu oskarżonych od udziału w strajku i czynnego nakłaniania pozostałych uczestników do zaprzestania przestępczej działalności strajkowej odstępuje wobec oskarżonych Piotra-Franciszka Serafina i Jana Sugalskiego od wymierzenia im kary".

Sędziowie
Bałazińska Anna
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Legnica
Rola
Sędzia zawodowy
Borodej J.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 27.08.1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 10.08.1982 r.
Gajewski Cz.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 27.08.1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 10.08.1982 r.
Godlewski St.
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Karna - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 27.08.1982 r. w przedmiocie utrzymania w mocy postanowienie Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 10.08.1982 r.
Kędzierska Janina
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Legnica
Rola
Sędzia zawodowy
Ostrowski Janusz
Sąd
Sąd Wojewódzki - Wydział II Karny - Legnica
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Karasewicz Hanna
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Legnica

 
 
.