Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 654/82
PgŚl. II-146/82
RSD 17/82
Sygnatury IPN
IPN Wr 64/21/4
IPN Wr 026/36

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-08-1982
Data zakończenia sprawy
07-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Antoniemu Hoffmanowi, s. Stanisława oraz Stanisławowi Adolfowi Szmidle, s. Alfreda skazanym wyrokiem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 7 października 1982 r. z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym za nieodstąpienie od działalności związkowej oraz gromadzenie i sporządzanie pism sygnowanych znakiem "Solidarność"

Podejrzani / Oskarżeni
 
Hoffman Antoni, ur.: 24-03-1946, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"w okresie od stycznia 1982 r. do 17 marca 1982 r. w Jeleniej Górze będąc członkiem Związku Zawodowego, którego działalność dekretem o stanie wojennym została zawieszona kontynuował ją poprzez gromadzenie i sporządzanie pism sygnowanych znakiem organizacyjnym tego związku w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
"w okresie od stycznia 1982 r. do 17 marca 1982 r. w Jeleniej Górze działając w warunkach przestępstwa ciągłego ukrywał dokumenty w postaci korespondencji o różnej treści urzędowej przeznaczone dla Komendy Wojewódzkiej MO oraz komisariatu Miejskiego i Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, którymi nie miał prawa wyłącznie rozporządzać"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 268 kkw zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd rejonowy w Jeleniej Górze "oskarżonych Antoniego Hoffmana i Stanisława Szmidel uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów (...) i za to wymierza kary: Antoniemu Hoffman za czyn I na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym 1 /jeden/ rok pozbawienia wolności, za czyn II na podstawie art. 268 kk w zw. z art. 58 kk - 6 /sześć/ miesięcy pozbawienia wolności (...) na podstawie art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności warunkowo oskarżonym zawiesza na okres po 3 /trzy/ lata"
Szmidel Stanisław Adolf, ur.: 08-05-1953, imię ojca: Alfred
Zarzut
"w okresie od stycznia 1982 r. do 17 marca 1982 r. w Jeleniej Górze będąc członkiem Związku Zawodowego, którego działalność dekretem o stanie wojennym została zawieszona kontynuował ją poprzez sporządzanie i przygotowanie do rozpowszechniania pism sygnowanych znakiem organizacyjnym tego związku w celu ich rozpowszechniania"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Zarzut
"II. w okresie od stycznia 1982 r. do 17 marca 1982 r. w Jeleniej Górze działając w warunkach przestępstwa ciągłego otwierał i zapoznawał się z treścią korespondencji przeznaczonej dla Komendy Wojewódzkiej MO w Jeleniej Górze oraz Komitetu Wojewódzkiego i Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zanim adresat zapoznał się z treścią tej korespondencji"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 172 § 1 kk w zw. z art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze "oskarżonych Antoniego Hoffmana i Stanisława Szmidel uznaje za winnych popełnienia zarzucanych im czynów (...) i za to wymierza kary: (...) Stanisławowi Adolfowi Szmidel za czyn I na podstawie art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym 1 /jeden/ rok pozbawienia wolności, za czyn II na podstawie art. 172 § 1 w zw. z art. 58 kk - 6 /sześć/ miesięcy pozbawienia wolności (...) na podstawie art. 73 § 1 kk wykonanie orzeczonych kar pozbawienia wolności warunkowo oskarżonym zawiesza na okres po 3 /trzy/ lata"

Sędziowie
Kaczmarek A.
Sąd
Sąd Rejonowy - Jelenia Góra
Rola
Ławnik
Supran S.
Sąd
Sąd Rejonowy - Jelenia Góra
Rola
Ławnik
Wieja A.
Sąd
Sąd Rejonowy - Jelenia Góra
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Habzda M.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Jelenia Góra

 
 
.