Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 30/82
Pg.Śl. 10/81/II
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/46
IPN BU 1357/47
IPN Kr 97/795
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
18-12-1981
Data zakończenia sprawy
26-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Leszkowi Zielińskiemu, Janowi Szwabowskiemu, Julianowi Morawcowi, oskarżonym o zorganizowanie strajku na terenie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod". Dodatkowo Leszek Zieliński został oskarżony o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Morawiec Julian , ur.: 01-10-1934, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony, wraz z pozostałymi o to, że: "w dniach 14-15 grudnia 1981 r. w Krakowie, będąc pracownikami Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie uchwały Komitetu Obrony Kraju z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, działając wspólnie i w porozumieniu odmówili wykonania rozkazu osób upoważnionych do ich wydania [...] w przedmiocie przerwania strajku okupacyjnego zakładu i podjęcia pracy, trwając w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 309 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r., jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", której działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie zaniechał działalności związkowej, lecz przyłączył się do akcji protestacyjnej i strajku okupacyjnego w Krakowskich Zakładach Elektronicznych "Unitra-Telpod", w którym spełniał rolę kierowniczą"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. u. Nr 29, poz. 154)
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 26.01.1982 r. - uznał Juliana Morawca winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1982 r. i za to skazał go na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat; - uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 309 § 1 kk; - wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20.000 złotych na poczet, której zaliczył okres 25 dni tymczasowego aresztowania , natomiast pozostałą karę grzywny w wysokości 17.500 złotych, na wypadek nieuiszczenia jej w terminie zamienił oskarżonemu na karę zastępczą 175 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności jako równoważny 100 zł. grzywny; - na zasadzie art. 2 i art.3 ustawy dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w wysokości 7000 złotych oraz po myśli art. 547 § 1 kpk obciążył oskarżonych kosztami postępowania w równych częściach.
Szwabowski Jan, ur.: 22-06-1937, imię ojca: Bronisław
Zarzut
Oskarżony, wraz z pozostałymi o to, że: "w dniach od 14-15 grudnia 1981 r. w Krakowie, będąc pracownikami Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie uchwały Komitetu Obrony Kraju z dnia 12.12.1981 r. w sprawie militaryzacji, działając wspólnie i w porozumieniu, odmówili wykonania rozkazu osób upoważnionych do ich wydania [...] w przedmiocie przerwania strajku okupacyjnego zakładu i podjęcia pracy, trwając w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 309 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r., jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", której działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie zaniechał działalności związkowej, lecz przyłączył się do akcji protestacyjnej i strajku okupacyjnego w Krakowskich Zakładach Elektronicznych "Unitra-Telpod", w którym spełniał rolę kierowniczą".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. u. Nr 29, poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 26.01.1982 r. - uznał Jana Szwabowskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1982 r. i za to skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat; - uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 309 § 1 kk; -wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20.000 złotych na poczet, której zaliczył okres 37 dni tymczasowego aresztowania, pozostałą karę grzywny w wysokości 16.300 złotych, na wypadek nieuiszczenia jej w terminie zamienił oskarżonemu na karę zastępczą 163 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności jako równoważny 100 zł. grzywny; - na zasadzie art. 2 i art.3 ustawy dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w wysokości 5.800 złotych oraz po myśli art. 547 § 1 kpk obciążył oskarżonych kosztami postępowania w równych częściach.
Zieliński Leszek, ur.: 28-03-1956, imię ojca: Zbigniew
Zarzut
Oskarżony o to, że " w dniu 14 grudnia 1981 r. w Krakowie na terenie Krakowskich Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" odczytał na masówce notatkę, rozpowszechniając zawarte w niej fałszywe wiadomości o "nielegalności" stanu wojennego oraz informacje nakłaniające do kontynuowania strajku okupacyjnego, które z uwagi na ich treść wywołać mogły niepokój publiczny i rozruchy"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony, wraz z pozostałymi o to, że: "w dniach 14-15 grudnia 1981 r. w Krakowie, będąc pracownikami Zakładów Elektronicznych "Unitra-Telpod" - przedsiębiorstwa zmilitaryzowanego na podstawie uchwały Komitetu Obrony Kraju z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie militaryzacji, działając wspólnie i w porozumieniu odmówili wykonania rozkazu osób upoważnionych do ich wydania [...] w przedmiocie przerwania strajku okupacyjnego zakładu i podjęcia pracy, trwając w nieposłuszeństwie do czasu zlikwidowania strajku przez organa porządkowe"
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 309 § 1 kk
Skazany
NIE
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r., jako członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność", której działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym, nie zaniechał działalności związkowej, lecz przyłączył się do akcji protestacyjnej i strajku okupacyjnego w Krakowskich Zakładach Elektronicznych "Unitra-Telpod", w którym spełniał rolę kierowniczą".
Kwalifikacja
Przestępstwo z art. 46 ust. 2 w zb. z ust. 1 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. u. Nr 29, poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z dnia 26.01.1982 r. - uznał Leszka Zielińskiego winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1982 r. i za to skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat; - wymierzył oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20.000 złotych na poczet, której zaliczył okres tymczasowego aresztowania 37 dni, pozostałą karę grzywny w wysokości 16.300 złotych, na wypadek nieuiszczenia jej w terminie zamienił oskarżonemu na karę zastępczą 163 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności jako równoważny 100 zł. grzywny; - uniewinnił od zarzutu popełnienia przestępstwa z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym - na zasadzie art. 2 i art.3 ustawy dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zasądził na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w wysokości 7000 złotych oraz po myśli art. 547 § 1 kpk obciążył oskarżonych kosztami postępowania w równych częściach.

Sędziowie
Dudzik Eugeniusz (płk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 30.12.1981 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Zielińskiego
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Lindecki Lech (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 30.12.1981 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Zielińskiego
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przygodzki Jerzy (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Uczestniczy w wydaniu postanowienia z dnia 30.12.1981 r. o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec Leszka Zielińskiego
Saletra Jan (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Kielce
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Twórca postanowień z dn. 14.01.1982 r. o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec Juliana Morawca i Jana Szwabowskiego

Prokuratorzy
Banaś Krzysztof (por.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował.
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Kubicki Zbigniew (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Piekarski Zdzisław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Socha Kornel (ppor.)
Prokuratura
- - -
Uwagi
Z akt jednoznacznie nie wynika jaką prokuraturę wymieniony prokurator reprezentował.

 
 
.