Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
Rw. 118/82, R.Nw. 2/83
Pg.Śl. II-10/81
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 97/795
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
23-12-1981
Data zakończenia sprawy
26-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
o prowadzenie strajku w zakładach zmilitaryzowanych oraz o prowadzenie nielegalnej działaności związkowej

Podejrzani / Oskarżeni
 
Morawiec Julian , ur.: 01-10-1934, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Krakowie, jako członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność tj. w związku, którego działalność została zawieszona Dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym - działając wspólnie i w porozumieniu nie zaniechał działalności związkowej, lecz organizował i kierował akcją protestacyjną i strajkiem okupacyjnym w Krakowskich Zakładach Elektronicznych Unitra-Telpol."
Kwalifikacja
przestępstwo z art.309 § 1 kk. i art. 46 ust. 2 w zb. z ust.1 dekretu o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz.154 z 1981 r./
Skazany
TAK
Wyrok
"na mocy art. 46 ust.2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. dekretu o stanie wojennym skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności; wymierza się oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20.000 złotych na poczet, której zalicza się okres tymczasowego aresztowania 25 dni, pozostałą karę grzywny w wysokości 17.500 złotych, na wypadek nieuiszczenia jej wterminie zamienia się oskarżonemu na karę zastępczą 175 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzien pozbawienia wolności jako równoważny 100 złotych; wyrok uniewinniający z art. 309 § 1 kk., na zasadzie art. 2 i art.3 ustawy dnia 23.06.1973 r. o spłatach w sprawach karnych zarządza się na rzecz Skarbu Państwa oplatę sądową w wysokości 7000 złotych."
Szwabowski Jan, ur.: 22-06-1937, imię ojca: Bronisław
Zarzut
"w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. jako członek Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, której działalność została zawieszona dekretem z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym nie zaniechał działalności związkowej, lecz przyłączył się do akcji protestacyjnej i strajku okupacyjnego w Krakowskich Zakładach Elektronicznych Unitra-Telpol, w których spełniał rolę kierowniczą."
Kwalifikacja
przestępstwo z art.309 § 1 kk. i art. 46 ust. 2 w zb. z ust.1 dekretu o stanie wojennym /Dz.U. nr 29, poz.154 z 1981 r./
Skazany
TAK
Wyrok
"na mocy art. 46 ust.2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym na karę jednego roku pozbawienia wolności; wymierza się oskarżonemu karę grzywny w wysokości 20.000 złotych na poczet, której zalicza się okres tymczasowego aresztowania 37 dni, pozostałą karę grzywny w wysokości 16.300 złotych, na wypadek nieuiszczenia jej w terminie zamienia się oskarżonemu na karę zastępczą 163 dni pozbawienia wolności przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności jako równoważny 100 złotych; wyrok uniewinniający z art. 309 § 1 kk., na zasadzie art. 2 i art.3 ustawy dnia 23.06.1973 r. o spłatach w sprawach karnych zarządza się na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową w wysokości 5000 złotych."

Sędziowie
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Miśko Wiesław (ppłk)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Betlejewski Jacek (mjr)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Uwagi
wszczęcie śledztwa
Wolicki Stanisław (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.