Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW. 127/82
Pg.Śl.II- 12/82
 
Sygnatury IPN
IPN Po 417/11
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
30-01-1982
Data zakończenia sprawy
15-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona przeciwko Rafałowi Szczuckiemu oskarżonemu o rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szczucki Rafał, ur.: 29-03-1961, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"... w dniu 26.01.1982 r. w Międzyrzeczu około godz.19.00 poprzez namalowanie farbą na murach budynku liceum ogólnokształcącego rozpowszechniał napisy zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny ..."
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn przewidziany w art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienie praw publicznych na okres 2 lat. Sąd zasądził również od skazanego opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200,- złotych. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 30-07-1983 r. na podstawie Ustawy z dnia 21-07-1983 r. o amnestii (Dz. U. nr 39 z 1983 r. poz. 177) wyżej wymienioną karę pozbawienia wolności oraz karę dodatkową darowano.

Sędziowie
Dobrzański Łukasz (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Górniak Stanisław (kpt.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Węglewski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Gongorek Józef (płk)
Prokuratura
- - Brak danych
Uwagi
Uczestniczył na posiedzeniu w dniu 30-07-1983 r.
Pikala Bogdan (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Zielona Góra
Uwagi
Uczestniczył w rozprawie.
Tabarkiewicz Jan (ppłk)
Prokuratura
- - Brak danych
Wysocki Lech (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Zielona Góra
Uwagi
Uczestniczenie w sprawie.

 
 
.