Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SgW 30/82
Pg.Śl.-II 3/82
98/III.
Sygnatury IPN
IPN Po 417/3
IPN Sz 03/35

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
04-01-1982
Data zakończenia sprawy
26-03-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona przeciwko Zofii Storoszczuk, członkowi NSZZ "Solidarność", oskarżonej o sporządzenie, na kalce hektograficznej w dniu 15-12-1981 r. w Gorzowie Wielkopolskim, odezwy do funkcjonariuszy MO i żołnierzy.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Storoszczuk Zofia, ur.: 01-04-1953, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"(...) w dniu 15 grudnia 1981 r. podczas strajku okupacyjnego w Zakładach Mechanicznych "Ursus" w Gorzowie Wlkp. sporządziła na kalce hektograficznej, celem rozpowszechnienia na powielaczu, przekazaną jej przez Tadeusza Kołodziejskiego w oryginale odezwę do funkcjonariuszy MO i żołnierzy LWP, zawierającą fałszywe wiadomości dotyczące działalności PZPR, mogące wywołać niepokój wśród funkcjonariuszy MO oraz żołnierzy LWP, a tym samym osłabić gotowość obronną PRL (...)"
Kwalifikacja
Oskarżona z art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 r., poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności, wykonanie kary sąd zawiesił na okres 3 lat. Ponadto sąd orzekł wobec skazanej karę grzywny w kwocie 6.000 złotych z zamianą w razie nieuiszczenia w terminie na 60 dni zastępczej kary pozbawienia wolności przyjmując 1 dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie w kwocie 100 złotych. Na rzecz Skarbu Państwa sąd zasądził od skazanej tytułem opłaty kwotę 3.000 złotych oraz obciążył kosztami postępowania.

Sędziowie
Janka Benedykt (por.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Szumski Zygmunt (st. chor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Ławnik
Wilczyński Bogdan (st. chor.)
Sąd
Wojskowy Sąd Garnizonowy - Zielona Góra
Rola
Ławnik

Prokuratorzy
Banaszak Benedykt (ppor.)
Prokuratura
- - Brak danych
Uwagi
Udział w rozprawie.
Rzepka Leszek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Zielona Góra
Uwagi
Prowadził postępowanie prokuratorskie.

 
 
.