Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
VI K 16/82
IDs 143/81
 
Sygnatury IPN
IPN Ka 127/11
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
16-12-1981
Data zakończenia sprawy
03-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa dot. organizowania strajku w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa 14. 12. 1981 r. Podejrzanymi byli Jerzy Sienicki, Krystian Konik oraz Lesław Frączek - dwóch ostatnich ukrywało się przed organami ścigania i prokuratura wyłączyła ich sprawy do odrębnego postępowania. J. Sienicki skazany został przez Sąd Rejonowy w Katowicach na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Prokurator i obrońca złożyli rewizje do tego wyroku. Sąd Wojewódzki utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Sienicki Jerzy, ur.: 24-04-1946, imię ojca: Jan
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniach 14 i 15 grudnia 1981 r. w Katowicach, będąc sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa w Katowicach kontynuował działalność związkową zawieszoną dekretem o stanie wojennym przez zwoływanie członków związku na zebrania i niepodporządkowanie się wezwaniu dyrekcji do przekazania agend związku oraz wspólnie z Krystianem Konikiem i Lesławem Frączkiem zorganizował strajk pracowników tego ośrodka."
Kwalifikacja
art. 46 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 12. 12. 1981 r. o stanie wojennym
Skazany
TAK
Wyrok
2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 3000 zł. tytułem opłaty sądowej i obciążenie kosztami postępowania

Sędziowie
Birecki S.
Sąd
Sąd Rejonowy VI Wydział Karny - Katowice
Rola
Ławnik
Makowski J.
Sąd
Sąd Rejonowy VI Wydział Karny - Katowice
Rola
Ławnik
Żak M.
Sąd
Sąd Rejonowy VI Wydział Karny - Katowice
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kopciak W.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Katowice
Madej Ewa
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Katowice

 
 
.