Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
R III Nk 4/82
Ds 6/82
4/82
Sygnatury IPN
IPN Sz 03/15

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-02-1982
Data zakończenia sprawy
24-02-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
W okresie grudnia 1981 r. i stycznia 1982 r. w Gorzowie Wlkp. sporządzali i rozprowadzali ulotki o treści antypaństwowej. [W sprawie brak danych dotyczących prokuratora).

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bartoszewicz Przemysław, ur.: 21-02-1967, imię ojca: Jan
Zarzut
W okresie od 24.01.1982 r. do 26.01.1982 r. w Gorzowie Wlkp. przy pomocy własnoręcznie wykonanej matrycy wykonał ulotki o treści "Precz z łapami" i "Precz z PZPR", następnie je rozprowadzał.
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 273 § 1 i art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 24.02.1982 r. "(...) na podstawie art. 71 kk z 1932 r. stosuje środek wychowawczy w postaci oddania pod odpowiedzialny dozór rodziców. Zasądza od rodziców (...) na rzecz Skarbu Państwa (...) po 60 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie."
Farynowicz Piotr, ur.: 16-04-1967, imię ojca: Władysław
Zarzut
W okresie od 24.01.1982 r. do 26.01.1982 r. w Gorzowie Wlkp. przy pomocy własnoręcznie wykonanej matrycy wykonał ulotki o treści "Precz z łapami" i "Precz z PZPR", następnie je rozprowadzał.
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 w zw. z 273 § 1 i art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 24.02.1982 r. "(...) na podstawie art. 70 kk z 1932 r. skazuje go na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Na podstawie art. 73 kk z 1932 r. zawiesza (...) umieszczenie w zakładzie poprawczym na okres lat 2 tytułem próby i stosując w tym środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora sądowego. (...) Zasądza od rodziców (...) na rzecz Skarbu Państwa (...) po 60 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie oraz po 100 zł tytułem opłaty za dozór kuratora."
Huryn Cezary, ur.: 19-12-1967, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
W okresie od 24.01.1982 r. do 26.01.1982 r. w Gorzowie Wlkp. przy pomocy własnoręcznie wykonanej matrycy wykonał ulotki o treści "Precz z łapami" i "Precz z PZPR", następnie je rozprowadzał.
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § kk w zw. z art. 273 § 1 i art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 24.02.1982 r. "(...) na podstawie art. 71 kk z 1932 r. stosuje wobec niego środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora sądowego. Zasądza od rodziców (...) na rzecz Skarbu Państwa (...) po 60 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie oraz po 100 zł tytułem opłaty za dozór kuratora."
Raszyk Paweł, ur.: 27-02-1966, imię ojca: Jerzy
Zarzut
"W okresie od 31.12.1981 r. do 21.01.1982 r. w Gorzowie Wlkp. działając czynem ciągłym wykonywał (...) ulotki o treści 'Precz z PZPR' i 'Szubienice z PZPR' i inne szkalujące ustrój PRL."
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 w zw. z 273 § 1 i art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 24.02.1982 r. "(...) na podstawie art. 71 kk z 1932 r. stosuje wobec niego środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora sądowego. Zasądza od rodziców (...) na rzecz Skarbu Państwa (...) po 60 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie oraz po 100 zł tytułem opłaty za dozór kuratora."
Sacharczuk Piotr, ur.: 12-10-1966, imię ojca: Jerzy
Zarzut
"W okresie od 31.12.1981 r. do 21.01.1982 r. w Gorzowie Wlkp. działając czynem ciągłym wykonywał (...) ulotki o treści 'Precz z PZPR' i 'Szubienice z PZPR' i inne szkalujące ustrój PRL."
Kwalifikacja
Czyn z art. 270 § 1 w zw. z 273 § 1 i art. 58 kk
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim wyrokiem z dnia 24.02.1982 r. "(...) na podstawie art. 70 kk z 1932 r. skazuje go na umieszczenie w zakładzie poprawczym. Na podstawie art. 73 kk z 1932 r. zawiesza (...) umieszczenie w zakładzie poprawczym na okres lat 2 tytułem próby i stosując środek wychowawczy w postaci dozoru kuratora sądowego. (...) zasądza od rodziców nieletnich: (...) na rzecz Skarbu Państwa (...) po 60 zł tytułem kosztów postępowania w sprawie oraz po 100 zł tytułem opłaty za dozór kuratora."

Sędziowie
Czerniawska Teresa
Sąd
Sąd Rejonowy - Gorzów Wlkp.
Rola
Ławnik
Kaczmarek Zbigniew
Sąd
Sąd Rejonowy - Gorzów Wlkp.
Rola
Ławnik
Piworun Izabela
Sąd
Sąd Rejonowy - Gorzów Wlkp.
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
 
 
.