Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 216/82
Pg. Śl. II 57/82
 
Sygnatury IPN
IPN Rz 287/78
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
01-03-1982
Data zakończenia sprawy
07-10-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna z art. 270 § 1 kk przeciwko Jerzemu Piekarskiemu, Krzysztofowi Krzysztofiakowi, Bogdanowi Klichowi, Zbigniewowi Solakowi. Oskarżeni o publiczne lżenie, wyszydzanie i poniżanie Narodu Polskiego, Polski Rzeczpospolitej Ludowej, jej ustroju i naczelnych organów poprzez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Załężu.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Klich Bogdan, ur.: 08-05-1960, imię ojca: Adam
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 2 lutego 1982 roku około godziny 21-szej w Ośrodku dla Internowanych w Załężu k. Rzeszowa, działając wspólnie i w porozumieniu z Zbigniewem Solakiem, Jerzym Piekarskim i Krzysztofem Krzysztofiakiem przez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych publicznie lżył, wyszydzał i poniżał Naród Polski, Polskę Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i naczelne organy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie 7 października 1982 r. uniewinnił oskarżonego Bogdana Klicha, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Krzysztofiak Krzysztof, ur.: 02-06-1958, imię ojca: Roman
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 2 lutego 1982 roku około godziny 21-szej w Ośrodku dla Internowanych w Załężu k. Rzeszowa, działając wspólnie i w porozumieniu z Jerzym Piekarskim, Bogdanem Klichem i Zbigniewem Solakiem, przez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych publicznie lżył, wyszydzał i poniżał Naród Polski, Polskę Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i naczelne organy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk.
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie 7 października 1982 r. uniewinnił oskarżonego Krzysztofa Krzysztofiaka, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Piekarski Jerzy, ur.: 21-01-1954, imię ojca: Stanisław
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 2 lutego 1982 roku około godziny 21-szej w Ośrodku dla Internowanych w Załężu k. Rzeszowa, działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem Krzysztofiakiem, Bogdanem Klichem i Zbigniewem Solakiem, przez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych publicznie lżył, wyszydzał i poniżał Naród Polski, Polskę Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i naczelne organy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie 7 października 1982 r. uniewinnił oskarżonego Jerzego Piekarskiego, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.
Solak Zbigniew, ur.: 28-01-1953, imię ojca: Józef
Zarzut
Oskarżony o to, że: "w dniu 2 lutego 1982 roku około godziny 21-szej w Ośrodku dla Internowanych w Załężu k. Rzeszowa, działając wspólnie i w porozumieniu z Krzysztofem Krzysztofiakiem, Bogdanem Klichem i Jerzym Piekarskim, przez śpiewanie piosenek o treściach antypaństwowych i antysocjalistycznych publicznie lżył, wyszydzał i poniżał Naród Polski, Polskę Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój i naczelne organy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 270 § 1 kk
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie, w siedzibie Wojskowego Sądu Garnizonowego w Rzeszowie 7 października 1982 r. uniewinnił oskarżonego Zbigniewa Solaka, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Sędziowie
Herciak Kazimierz (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Matwijów Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Urban Stanisław (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Cypryś Marian (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Dziedzic Stanisław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Górecki Lutysław (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Handzel Henryk (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Kałamarz Tadeusz (por.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Koper Jerzy (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Nogacz Zenon (ppłk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Pękalski Krzysztof (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Radzik Stanisław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Sroka Czesław (płk)
Prokuratura
Prokuratura Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Walery Stanisław (płk)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
Włoszczyna Mieczysław (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Rzeszów
 
 
.