Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W. 18/82
Pg.Śl. II 16/81
RSD. 14/81
Sygnatury IPN
IPN By 51/11
IPN Łd 410/106

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-12-1981
Data zakończenia sprawy
19-01-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Akta w sprawie karnej przeciwko Janowi Szatkowskiemu podejrzanemu o zorganizowanie strajku w dniu 14 grudnia 1981 r. na terenie Zmilitaryzowanych Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, tj. o przestępstwo z art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Szatkowski Jan, ur.: 06-05-1956, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"W dniu 14 grudnia 1981 r. w Płocku w czasie obowiązywania stanu wojennego będąc pracownikiem zmilitaryzowanych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych organizował strajki w zatrudniających go zakładach poprzez rozlepianie ulotek wzywających do rozpoczęcia strajku okupacyjnego."
Kwalifikacja
Przestępstwo określone w art. 46 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi wyrokiem z dnia 19 stycznia 1982 r. skazał Jana Szatkowskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat, opłatę sądową na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 4.200 złotych oraz pokrycie kosztów postępowania. Tymczasowo aresztowany 24 grudnia 1981 r. na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi.

Sędziowie
Lisiecki Czesław (por.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 stycznia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 19 stycznia 1982 r.
Rotkiewicz Ryszard (ppor.)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 stycznia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 19 stycznia 1982 r.
Sobieski Józef (ppłk)
Sąd
Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego - Bydgoszcz
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 stycznia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego. Wyrok z dnia 19 stycznia 1982 r.

Prokuratorzy
Czubiński Józef (ppłk)
Prokuratura
brak informacji w aktach - -
Uwagi
Postanowienie z dnia 7 stycznia 1982 r. o rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania doraźnego.
Wolski Andrzej (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Łódź
Uwagi
Postanowienie z dnia 24 grudnia 1981 r. o wszczęciu śledztwa w trybie postępowania doraźnego. Postanowienie z dnia 4 stycznia 1982 r. o zamknięciu śledztwa.

 
 
.