Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 422/82
Pg Śl 63/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/544/4
IPN Wr 35/119
IPN BU 551/105
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
14-04-1982
Data zakończenia sprawy
17-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko: Edwardowi Rewińskiemu, s. Kazimierza, Andrzejowi Bachorzowi, s. Stanisława, Maciejowi Jasińskiemu, s. Zdzisława, Teresie Chlebik, c. Alojzego, Józefowi Gałąsce, s. Eryka, Natalii Mazurkiewicz, c. Stefana, Markowi Kińczykowi, s. Władysława, Grażynie Wnuk, c. Alojzego, Robertowi Skrabskiemu, s. Zdzisława, z art. 46 oraz 48 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. za nie odstąpienie od działalności związkowej w NSZZ Solidarność oraz rozpowszechnianie druków mogących wywołać niepokój publiczny.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Bachorz Andrzej, ur.: 05-11-1951, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"nie zaniechał dalszej działalności związkowej (...) wydawał drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową trzech lat pozbawienia praw publicznych.
Chlebik Teresa, ur.: 09-11-1951, imię ojca: Alojzy
Zarzut
"nie zaniechała dalszej działalności związkowej (...) gromadziła, przechowywała a następnie rozpowszechniała wydawany drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową trzech lat pozbawienia praw publicznych.
Gałąska Józef, ur.: 01-07-1948, imię ojca: Eryk
Zarzut
"nie zaniechał dalszej działalności związkowej (...) gromadził, przechowywał a następnie rozpowszechniał wydawany drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności
Jasiński Maciej, ur.: 09-01-1956, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
"nie zaniechał dalszej działalności związkowej (...) wydawał drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę trzech lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dodatkową trzech lat pozbawienia praw publicznych.
Kińczyk Marek, ur.: 14-05-1964, imię ojca: Władysław
Zarzut
"brał udział w związku Ruch Młodzieży Niepodległej, którego istnienie i cel działania miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych PRL"
Kwalifikacja
art. 278 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
"gromadził, przechowywał a następnie rozpowszechniał wydawany drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę pozbawienia wolności na okres jednego roku, w zawieszeniu na okres lat trzech.
Mazurkiewicz Natalia, ur.: 12-09-1955, imię ojca: Stefan
Zarzut
"przechowując w mieszkaniu i piwnicy powielacz produkcji duńskiej umożliwiła Maciejowi Jasińskiemu drukowanie pism zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy"
Kwalifikacja
art. 18 § 2 kk w zw. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę dwóch lat pozbawienia wolności, zawieszonej warunkowo na okres lat pięciu, oraz karę grzywny w wysokości dwudziestu tysięcy złotych.
Rewiński Edward, ur.: 09-02-1954, imię ojca: Kazimierz
Zarzut
"nie zaniechał dalszej działalności związkowej (...) wydawał drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności oraz karę dodatkową trzech lat pozbawienia praw publicznych.
Skrabski Robert, ur.: 11-09-1964, imię ojca: Zdzisław
Zarzut
"przenosił a następnie rozpowszechniał wydawany drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę pozbawienia wolności na okres jednego roku, w zawieszeniu na okres lat trzech.
Wnuk Grażyna, ur.: 12-01-1965, imię ojca: Alojzy
Zarzut
"brała udział w związku Ruch Młodzieży Niepodległej, którego istnienie i cel działania miały pozostać tajemnicą dla organów państwowych PRL"
Kwalifikacja
art. 278 § 1 kk
Skazany
TAK
Zarzut
"gromadziła, przechowywała a następnie rozpowszechniała wydawany drukiem Biuletyn Informacyjny sygnowany przez Tymczasowa Komisje Koordynacyjną, Region Śląsko-Dąbrowski i inne pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę pozbawienia wolności na okres jednego roku, w zawieszeniu na okres lat trzech.

Sędziowie
Chwiłoc Andrzej (por.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Harlender Maciej (mjr)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Nawrot Marian (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Juraszczyk Krystian (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
Krawczyk Jacek (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Garnizonowa - Wrocław
 
 
.