Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
SoW 450/82
Pg Śl 147/82
 
Sygnatury IPN
IPN Wr 101/556
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
26-04-1982
Data zakończenia sprawy
27-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Kazimierzowi Pałtysowi, s. Tadeusza oraz Stanisławowi Szafrańcowi, s. Stanisława, z art. 46 ust. 1 w zb. z art. 48 ust. 2, 3 i 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku, za nie odstąpienie od działalności związkowej w NSZZ "Solidarność".

Podejrzani / Oskarżeni
 
Pałtys Kazimierz, ur.: 27-07-1954, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
"nie odstąpił od działalności związkowej [w NSZZ "Solidarność"] w ten sposób, że drukował ulotki zawierające w swej treści wiadomości fałszywe, godzące w istniejący porządek prawny mogące wywołać niepokój społeczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę trzech lat pozbawienia wolności oraz trzech lat pozbawienia praw publicznych.
Szafraniec Stanisław, ur.: 12-02-1950, imię ojca: Stanisław
Zarzut
"nie odstąpił od działalności związkowej [w NSZZ "Solidarność"] w ten sposób, że drukował ulotki zawierające w swej treści wiadomości fałszywe, godzące w istniejący porządek prawny mogące wywołać niepokój społeczny".
Kwalifikacja
art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 roku
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę dwóch lat pozbawienia wolności, warunkowo zawieszonej na okres lat czterech, oraz karę grzywny w wysokości pięćdziesięciu tysięcy złotych.

Sędziowie
Hejczyk Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Nawrot Marian (ppor.)
Sąd
Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego - Wrocław
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Krawczyk Jacek (ppor.)
Prokuratura
Prokuratura Garnizonowa - Wrocław

 
 
.