Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So. W. 300/82
Pg. Śl. II 105/82
 
Sygnatury IPN
IPN Lu 94/520
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
19-02-1982
Data zakończenia sprawy
06-05-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Sąd odstąpił od trybu doraźnego
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Cecylii Sawie i Adamowi Cichockiemu. Oskarżeni o nielegalne rozpowszechnianie druków ulotnych i wydawnictw NSZZ Solidarność na terenie Lublina.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Cichocki Adam, ur.: 01-02-1956, imię ojca: Nikodem
Zarzut
Oskarżony o to, że "w okresie od dnia 13 grudnia do dnia 17 marca 1982 r. w Lublinie, przy czym Adam Cichocki do dnia 8 lutego 1982 r., działając wspólnie, rozpowszechniali nielegalne druki ulotne i wydawnictwa sygnowane przez NSZZ Solidarność, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwo z art. 48 ust. 2 dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i pozbawienie praw publicznych na okres 3 lat. Zasądzono 4200 zł. tytułem opłaty w sprawach karnych i obciążono go kosztami postępowania w 1/2 ich wysokości.
Sawa Cecylia Marzena, ur.: 12-02-1961, imię ojca: Tadeusz
Zarzut
Oskarżona o to, że: "I. w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 17 marca 1982 r. w Lublinie, jako członek NSZZ Solidarność, którego działalność została zawieszona, nie odstąpiła od udziału w takiej działalności przepisując i gromadząc propagandowe materiały związkowe; II. w okresie od dnia 13 grudnia 1981 r. do dnia 17 marca 1982 r. w Lublinie, przy czym Adam Cichocki do dnia 8 lutego 1981 r. działając wspólnie rozpowszechniali nielegalne druki ulotne i wydawnictwa sygnowane przez NSZZ Solidarność, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
O przestępstwa z art. 46 ust. 1 i art. 48 ust. 2 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Skazana na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. Orzeczono grzywnę w kwocie 70 000 zł. i dozór kutratora. Zasądzono 17 000 zł. tytułem opłaty w sprawach karnych i obciążono ją kosztami postępowania w sprawie w 1/2 ich wysokości.

Sędziowie
Kaczmarek Andrzej (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Makarewicz Zbigniew (ppor.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy
Stefaniak Zygmunt (kpt.)
Sąd
Warszawski Okręg Wojskowy - Ośrodek Zamiejscowy Lublin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Kochanowski Lech (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Korczak Tadeusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Lublin
Olszewski Jacek
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Lublin

 
 
.