Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
III K 792/83
1 Ds 2121/83
RSD 9/83
Sygnatury IPN
IPN Ka 109/8

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
11-05-1983
Data zakończenia sprawy
28-07-1983
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Dotyczy nielegalnej manifestacji zorganizowanej w dniu 1 maja 1983 r. w Częstochowie przez ..."podziemne struktury rozwiązanego NSZZ "Solidarność"...

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dyner Jan, ur.: 24-08-1957, imię ojca: Józef
Zarzut
O to, ze: ..."dnia 1 maja 1983 r. w Częstochowie w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów nawoływał do wzięcia udziału w protestacyjnym pochodzie (...) oraz wznosił hasła popierające działalność podziemnych struktur NSZZ 'Solidarność"...
Kwalifikacja
art. 282 a kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowienie karne umorzono na mocy ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii.
Głąb Robert, ur.: 04-01-1957, imię ojca: Władysław
Zarzut
O to , że: ..."dnia 1 maja 1983 r. w Częstochowie w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów idąc na czele pochodu protestacyjnego niósł transparent z napisem NSZZ "Solidarność" oraz wznosił hasła popierające działalność podziemnych struktur tegoż związku"...
Kwalifikacja
art. 282 a kk
Skazany
NIE
Wyrok
Postanowienie karne umorzono na mocy ustawy z dn. 21.07.1983 r. o amnestii.

Sędziowie
Turkowa Z.
Sąd
Sąd Rejonowy III Wydział Karny - Częstochowa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Miłoch A.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Częstochowa
Ziębacz K.
Prokuratura
Prokuratura Rejonowa - Częstochowa

 
 
.