Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN.188/93
Pn.Rew.535/93
 
Sygnatury IPN
IPN By 51/167
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
13-10-1993
Data zakończenia sprawy
02-12-1993
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Naczelnego Prokuratora Wojskowego na korzyść Tomasza Kazimierza Gaduły.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Gaduła Tomasz Kazimierz, ur.: 22-11-1963, imię ojca: Walenty
Zarzut
"Obraza przepisów prawa materialnego, art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym przez przyjęcie, że oskarżony dopuścił się tego czynu, podczas gdy swoim działaniem nie wyczerpał on ustawowych znamion przestępstwa."
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Uniewinnienie oskarżonego; kosztami rewizji obciążono Skarb Państwa.

Sędziowie
Kamieński Andrzej (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Kosmal Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Ciepłowski Jarosław (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Rewucki Zbigniew (płk)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
Uwagi
Autor rewizji od wyroku
 
 
.