Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
II K 44/82
Ds 20/82/S
107/III
Sygnatury IPN
IPN Po 453/1
IPN Po 453/2
IPN BU 754/208
IPN Po 91/4
IPN Po 043/107

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
17-09-1982
Data zakończenia sprawy
29-09-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna prowadzona w związku z zorganizowaniem demonstracji protestacyjnej 31-08-1982 r. w Koninie oraz jej kierowaniem.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Czajkowski Sławomir Piotr, ur.: 11-10-1959, imię ojca: Sławomir
Zarzut
"... dnia 31 sierpnia 1982 r. w Koninie, działając wspólnie wbrew przepisom dekretu o stanie wojennym zorganizowali w okolicy budynku kościelnego Bł. Maksymiliana Kolbe demonstrację protestacyjną zbiorowiska osób, a następnie współuczestniczyli w kierowaniu tą demonstracją ulicami Konina..."
Kwalifikacja
Oskarżony o czyn przewidziany w art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Skazany na karę 3 lat pozbawienia wolności i karę dodatkową pozbawienia praw publicznych na 2 lata. Uchwałą z dnia 19-04-1983 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski "... przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata". Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Koninie z dnia 03-08-1983 r. na podstawie Ustawy z dnia 21-07-1983 r. o amnestii (Dz. U. nr 39 z 1983 r. poz. 177) karę dodatkową darowano. Obrońca wniósł zażalenie i Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 30-08-1983 r. zmienił powyższe rozstrzygnięcie darowując również karę 3 lat pozbawienia wolności.
Górajski Roman, ur.: 11-05-1952, imię ojca: Antoni
Zarzut
"... dnia 31 sierpnia 1982 r. w Koninie, działając wspólnie wbrew przepisom dekretu o stanie wojennym zorganizowali w okolicy budynku kościelnego Bł. Maksymiliana Kolbe demonstrację protestacyjną zbiorowiska osób, a następnie współuczestniczyli w kierowaniu tą demonstracją ulicami Konina..."
Kwalifikacja
Oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29 z 1981 poz. 154).
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd odstąpił w stosunku do oskarżonego Romana Górajskiego od stosowania postępowania doraźnego. Uznał oskarżonego winnym wykroczenia z art. 50 ust. 1 Dekretu o stanie wojennym, tj. uczestniczenia w akcji protestacyjnej w Koninie w dniu 31-08-1982 r. i skazał na karę grzywny w kwocie 20.000,- złotych z zamianą, w razie nieuiszczenia, na zastępczą karę aresztu przyjmując 1 dzień aresztu za równoważny grzywnie w kwocie 300,- złotych.

Sędziowie
Bukowski Bogdan
Sąd
Sąd Wojewódzki - Konin
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Raszewski Marian
Sąd
Sąd Wojewódzki - Konin
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
deleg.
Sypniewski Paweł
Sąd
Sąd Wojewódzki - Konin
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Kozłowski Bogdan
Prokuratura
Prokuratura Wojewódzka - Konin
Uwagi
Prowadził postępowanie prokuratorskie, uczestniczył w rozprawach.

 
 
.