Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
WRN 133/91
Pn. Rew. 422/91
 
Sygnatury IPN
IPN BU 1357/528
IPN BU 1209/618
 

Typ sprawy
Rewizja
Data rozpoczęcia sprawy
28-11-1991
Data zakończenia sprawy
10-01-1992
Tryb prowadzenia sprawy
Zwyczajny
Krótka charakterystyka sprawy
Rewizja nadzwyczajna Prokuratora Generalnego na korzyść Marka Łady o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego. Poparta przez Prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej w dniu 16.12.1991 r.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Łada Marek, ur.: 14-08-1960, imię ojca: Jan
Zarzut
Prokurator Generalny zaskarżył wyrok z dnia 2.11.1982 r. zarzucając mu "obrazę przepisów prawa materialnego przez niesłuszne uznanie oskarżonego za winnego przestępstwa z art. 48 ust. 1 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym mimo braku cech przestępstwa w czynie mu przypisanym."
Kwalifikacja
Skazany
NIE
Wyrok
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa orzekł: " 1) w uwzględnieniu rewizji nadzwyczajnej zaskarżony nią wyrok zmienić przez uniewinnienie Marka Łady od przypisanego mu przestępstwa, a to na podstawie art. 11 pkt 1 w zw. art. 361 § 2 kpk, 2) kosztami postępowania w sprawie obciążyć Skarb Państwa, 3) zasądzić od Skarbu Państwa na rzecz adw. Leszka Adamskiego kwotę 300. 000, - /trzysta tysięcy/ zł z tytułu udzielonej z urzędu i nie opłacanej pomocy prawnej przed Sądem Najwyższym, a to na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 26 maja 1982 r. - Prawo o Adwokaturze."

Sędziowie
Dołhy Józef (kpt.)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Przyjemski Stanisław (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Uwagi
sprawozdawca
Steckiewicz Jerzy (płk)
Sąd
Sąd Najwyższy - Izba Wojskowa - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący

Prokuratorzy
Żak Jan (mjr)
Prokuratura
Naczelna Prokuratura Wojskowa - Warszawa
 
 
.