Sędziowie | Prokuratorzy | Podejrzani / Oskarżeni

 
 
 
Sygnatura sprawy sądowej
Sygnatura postępowania prokuratorskiego
Sygnatura akt śledczych
 
So.W.369/82
Pg.Śl. II-120/82
 
Sygnatury IPN
IPN Kr 97/1013
 

Typ sprawy
Główna
Data rozpoczęcia sprawy
05-05-1982
Data zakończenia sprawy
03-06-1982
Tryb prowadzenia sprawy
Doraźny
Krótka charakterystyka sprawy
Sprawa karna przeciwko Markowi Radoniowi, Tomaszowi Dzikowi, Antoniemu Gąsiorowi, Arturowi Jeżowi i Bogdanowi Kumie z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Wykonanie napisów antypaństwowych na budynkach.

Podejrzani / Oskarżeni
 
Dzik Tomasz, ur.: 03-09-1964, imię ojca: Julian
Zarzut
"Oskarżony o to, że w dniu 3 maja 1982 r., około godz. 21.30 w Dębicy, działając wspólnie i w porozumieniu (...) wykonali na budynkach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii - Oddział w Dębicy i Urzędu Miasta w Dębicy napisy zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał go - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności." - "na zasadzie art 48 § 2 kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych (...) i zarządza pozostawienie ich w aktach sprawy." Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł. oraz obciążył kosztami postępowania w częściach dotyczących oskarżonego.
Gąsior Antoni, ur.: 06-05-1963, imię ojca: Adam
Zarzut
"Oskarżony o to, że w dniu 3 maja 1982 r., około godz. 21.30 w Dębicy, działając wspólnie i w porozumieniu (...) wykonali na budynkach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii - Oddział w Dębicy i Urzędu Miasta w Dębicy napisy zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał go - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności." - "na mocy art. 237 kk na kare 6 miesięcy pozbawienia wolności" - "na zasadzie art. 66 i 67 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 1 roku pozbawienia wolności" z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. - "na zasadzie art. 73 § 1 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonych warunkowo zawiesza na okres 3 lat próby." - "na zasadzie art. 76 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego." - "na zasadzie art. 75 § 2 zobowiązuje oskarżonegodo kontynuowania nauki lub podjęcia pracy zarobkowej do dnia 1 października 1982 r." Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł. oraz obciążył kosztami postępowania w częsciach dotyczących oskarżonego.
Jeż Artur, ur.: 13-08-1964, imię ojca: Adam
Zarzut
"Oskarżony o to, że w dniu 3 maja 1982 r., około godz. 21.30 w Dębicy, działając wspólnie i w porozumieniu (...) wykonali na budynkach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii - Oddział w Dębicy i Urzędu Miasta w Dębicy napisy zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał go - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności." - "na mocy art. 237 kk na kare 6 miesięcy pozbawienia wolności" - "na zasadzie art. 66 i 67 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 1 roku pozbawienia wolności" z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. - "na zasadzie art. 73 § 1 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonych warunkowo zawiesza na okres 3 lat próby." - "na zasadzie art. 76 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego." - "na zasadzie art. 75 § 2 zobowiązuje oskarżonego do podjęcia pracy zarobkowej w terminie 2 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku." Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł. oraz obciążył kosztami postępowania w częsciach dotyczących oskarżonego
Kuma Stanisław, ur.: 08-02-1963, imię ojca: Zygmunt
Zarzut
"Oskarżony o to, że w dniu 3 maja 1982 r., około godz. 21.30 w Dębicy, działając wspólnie i w porozumieniu (...) wykonali na budynkach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii - Oddział w Dębicy i Urzędu Miasta w Dębicy napisy zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał go - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności" z zaliczeniem okresu tymczasowego aresztowania. - "na zasadzie art. 73 § 1 i 74 § 2 kk wykonanie orzeczonych warunkowo zawiesza na okres 3 lat próby." - "na zasadzie art. 76 § 2 kk w okresie próby oddaje oskarżonego pod dozór kuratora sądowego." Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 1800 zł. oraz obciążył kosztami postępowania w częsciach dotyczących oskarżonego
Radoń Marek, ur.: 02-11-1962, imię ojca: Mieczysław
Zarzut
"Oskarżony o to, że w dniu 3 maja 1982 r., około godz. 21.30 w Dębicy, działając wspólnie i w porozumieniu (...) wykonali na budynkach Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii - Oddział w Dębicy i Urzędu Miasta w Dębicy napisy zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy."
Kwalifikacja
o przestępstwo z art. 48 ust. 2 Dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. stanie wojennym.
Skazany
TAK
Wyrok
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał go - "na mocy art. 48 ust. 2 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności." - "na mocy art. 237 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności" - "na zasadzie art. 66 i 67 kk w miejsce kar jednostkowych orzeka się karę łączną 1 roku i 7 miesięcy pozbawienia wolności". Sąd zasądził opłatę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 3000 zł. oraz obciążył kosztami postępowania w częsciach dotyczących oskarżonego.

Sędziowie
Dryk Roman (por.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy, Przewodniczący
Jastrzębski Edward (mjr)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy
Nowiński Jan (ppor.)
Sąd
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego - Warszawa
Rola
Sędzia zawodowy

Prokuratorzy
Gąciarz Marek (kpt.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków
Malina Eugeniusz (ppor.)
Prokuratura
Wojskowa Prokuratura Garnizonowa - Kraków

 
 
.